En riktig tiopoängare!

Laura Kotila
Laura Kotila
Laura Kotila

Hjälp! Brödkniven slant till och Oskari Perholehto skar upp ett djupt sår i handflatan, dessutom mitt i Prisma i Östra Centrum. Kan månne någon hjälpa honom?

Eila Katainens sårmaskering såg förbluffande äkta ut.
Foto: Laura Kotila

Perholehto står med sin blodiga näve framsträckt mitt i Prisma och ber förbipasserande om hjälp. Matti Saranpää som befinner sig på uppköp tillsammans med sin tvååriga son är på alerten. I förstahjälpsväskan finner han snabbt rätt förbandsmaterial. Tryckförbandet lindas proffsigt runt handen och blodflödet stoppas på någon minut.

Sarapääs alerta och raska handlande är rent av förbluffande. En riktig tiopoängare, konstaterar Röda Korsets veteraner i första hjälpen.

I verkligheten är såret inte äkta, utan ett skickligt maskeringsarbete utfört av Eila Katainen, aktiv vid Röda Korsets lokalavdelning i östra Helsingfors. Det är fråga om Rödakorsveckans test i första hjälpen och syftet är att göra människor uppmärksamma på vikten av kunskaper i första hjälpen samt locka nya aktiva med i lokalavdelningen i östra Helsingfors.

Vågar hjälpa

Saranpää erkänner att han först inte lade märke till att situationen var arrangerad, så reaktionen att hjälpa kom från ryggmärgen.

- Även när det är fråga om en riktig nödsituation så lyckas jag handla lungt och sansat. Att behärska första hjälpen är verkligen viktigt. Ändå skulle det vara ännu viktigare att var och en vågade hjälpa, och om så behövs också våga röra, även om situationen känns skrämmande, säger han.

Han är besviken över att finländare ofta står på sidan om och betraktar situationen och uppdaterar sin status när någon behöver hjälp, även om situationen framför allt skulle behöva ett ingripande.

Första hjälpen en medborgarfärdighet

Testet fortsätter och Mauri Leinonen som dykt upp på platsen lyckas också med en så gott som felfri prestation. Han har tidigare arbetat som badvakt och står inte paralyserad i en nödsituation. Leinonen berättar att han plåstrat om många sår under sitt liv, och återupplivning är också en bekant färdighet.

- Jag är van att hjälpa människor. Jag hoppas fast i havet eller sjön efter dem och naturligtvis stannar jag på gatan om någon behöver hjälp, säger han.

Leinonen betonar att kunskaper i första hjälpen borde vara en obligatorisk medborgarfärdighet för alla.

- Precis som man lär barnen läsa eller simma, så borde också alla ha koll på första hjälpen.

Alla får feedback

Men även personer som behöver en extra lektion i första hjälpen stannar för att hjälpa i lokalavdelningens test i Östra centrum. Avdelningsaktiva Oskari Perholehto torkar bort sårmaskeringen från handen och ger feedback efter varje utfört hjälpförsök. Alla minns inte hur man lindar ett tryckförband runt såret, så Perholehto rådger hur förbandet ska göras. De som testar får också öva hur man gör en mitella.

De andra aktiva lokalavdelningsmedlemmarna som deltar i evenemanget delar ut information till förbipasserande. Förstahjälpsgruppens veteran Matti Kokoi påminner om att syftet med evenemanget är att väcka människors förståelse.

- Vem som helst kan hamna i en situation då färdigheter i första hjälpen behövs. Vikten av förstahjälpskunskaper kan aldrig betonas för mycket.

Lär dig första hjälpen

Ge ett bidrag för insamlingen Bättredag

Kampanjer