Internationella dagen för minor och minröjning: De dödliga vapnen måste förbjudas!

Victoria Ivleva-Yorke
Fotograf: Victoria Ivleva-Yorke

Den 4 april uppmärksammades FN:s internationella dag mot minor runt om i världen. Röda Korset fortsätter att arbeta för att dödande och skadande explosiva vapen ska förbjudas.

De centrala internationella konventionerna
  • FN-konventionen om konventionella vapen (1980) och dess tilläggsprotokoll förbjuder eller inskränker användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar.
  • Ottawafördraget om förbud mot personminor (1997) innebär ett totalförbjud mot tillverkning, användning, lagring, försäljning, export och omplacering av personminor.
  • Osloavtalet om förbud mot klustervapen (2008) förbjuder användning, utveckling, produktion, lagring och omplacering av klustervapen.

Syftet med den internationella mindagen är att öka vetskapen om de faror som personminorna orsakar och vikten av minröjning i länder där minor och annan krigstida explosiv ammunition är en allvarlig säkerhetsrisk, ett hinder för social och ekonomisk utveckling och för en bestående fred.

Användningen av infanteriminor och klustervapen  måste upphöra, Yves Daccord

Röda Korset betonar att infanteriminorna och annan kvarlämnad explosiv ammunition dödar och invalidiserar civila ännu länge efter att våldsamheterna upphört.

–Det internationella samfundet bör fortsätta påverka genom åtgärder så länge som människor dör eller skadas av infanteriminor, klustervapen eller andra krigstida sprängladdningar, säger Yves Daccord, generaldirektör för Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Ett ständigt aktuellt hot

Minor och annan kvarlämnad explosiv ammunition är inte endast ett arv från krig som upphört för länge sedan, utan utgör ett lika stort hot i dagens konfliktområden. I Libyen hindrar odetonerade sprängladdningar människor från att återvända till sina hem och bromsar samtidigt upp återuppbyggnadsarbetet i landet.

Sedan 1960-talet har cirka 110 miljoner landminor placerats ut under krig och konflikter i närmare 70 länder. En stor del av dessa har aldrig röjts bort och minorna orsakar fortfarande tragisk förödelse bland civilbefolkningen.

Varje år dör uppskattningsvis 10 000 människor av explosioner från infanteriminor och många fler skadas allvarligt och invalidiseras. Genom internationella insatser har man länge strävat till att minska antalet infanteriminor runt om i världen, men fortfarande utgör minorna och andra explosiva vapen en fara i 65 länder.

De internationella konventionerna räddar liv

Lidandet som minorna och annan explosiv ammunition orsakar skulle märkbart minska om alla länder undertecknade och verkställde de internationella avtal, som strävar till att avskaffa de problem som dessa vapen orsakar.

De centrala avtalen är Ottawafördraget om ett totalt förbjud mot infanteriminor och Osloavtalet om klustervapen. Ottawafördaget, som blir 15 år gammalt i år, har undetecknats av 159 stater. Osloavtalet har undertecknats av 41 länder. Protokoll V om explosiva kvarlämningar efter krig till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen omfattas av 76 stater.

Tilläggsprotokollet som godkändes i Geneve år 2003 trädde för Finlands del i kraft i slutet av år 2006. Finland anslöt sig till Ottawafördraget i mars 2011. Före det var Finland det enda EU-medlemslandet som inte hade undertecknat fördraget. Finland har inte undertecknat Osloavtalet.

Enligt Röda Korsets beräkningar har antalet döda och skadade på grund av infanteriminor minskat med 75 procent sedan mitten av 1990-talet. Före Ottawafördraget godkändes år 1997 tillverkades infanteriminor i 54 länder. Numera tillverkas de endast i tolv länder, som inte har undertecknat fördraget. Över 44 miljoner minor har förstörts och laglig handel med minor har så gott som upphört.

Röda Korset stöder och rehabiliterar

Arvet efter krigen kommer ännu länge att göra sig påmint.

–Det räcker inte enbart med lagstiftning, även om den är ett viktigt resultat i sig, konstaterar Yves Daccord.

Spängladdningarna sliter inte enbart sönder människors kroppar, utan har också allvarliga effekter på psyket hos de som lever i minerade områden.

Röda korset fortsätter att stöda offren för minor och annan explosiv ammunition, erbjuder både fysisk och psykisk rehabilitering och stöder deras återanpassning till samhället. Dessutom försöker Röda Korset trygga de civilas näringsgrenar. I fjol bedrev Internationella Rödakorskommittén (ICRC) minprogram i 27 länder.

Finland stöder ICRC:s minprogram genom biståndsmedel från utrikesministeriet. För tillfället är stödet riktat till Irak och Tchad.
 

Kampanjer