Röda Korset delade ut filtar till utsatta efter stormen

Sanna Räsänen
Finlands Röda Kors upprätthåller sin hjälpberedskap bland annat genom regelbundna övningar. Våren 2010 ledde Egentliga Finlands distrikts beredskapschef Tommi Virtanen och verksamhetsledare Pauli Heikkinen Stormvinds-övningen i Åbo, då distriktet övade sig på att rycka ut och hjälpa utsatta vid storm.
Fotograf: Sanna Räsänen

På grund av den förödande stormen under Annandag jul blev cirka 50 äldre personer i Aura utan el i över tiotals timmar. Röda Korsets distrikt i Egentliga Finland delade ut filtar till de äldre som blev utan fungerande värme på grund av elavbrottet.

Egentliga Finlands distrikt svarade på Aura kommuns begäran om hjälp efter stormen. Distriktets verksamhetsledare Pauli Heikkinen berättar att kommunens scoialväsende hämtade femtio filtar ur distriktets beredskapsförråd på tisdagsförmiddagen. Filtarna delades ut till Auras äldreboendes och Mikonpolus serviceboendes klienter. Enligt Heikkinen hade de äldre varit utan el i 30 timmar.

Även i Satakunda orsakade stormen omfattande elavbrott och slog delvis ut telefonnätet. Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) har höjt beredskapen i området och Röda Korset har bistått räddningsmyndigheterna vid två husbränder. 

- Några övriga förfrågningar gällande hjälp efter stormen har våra distrikt inte fått, berättar Röda Korsets chef för beredskapsverksamheten Ari Hakala. Logistikcentralen i Tammerfos har inte heller mottagit någon anmodan om hjälp från myndigheterna på grund av skadorna efter stormen.

Stormen under Annandag jul orsakade omfattande materiella skador i södra och sydvästra Finland. Enligt Meteorologiska institutet uppnådde vinden en styrka på 25 - 30 meter i sekunden i stormbyarna.