Finlands Röda Kors sänder 100 000 euro för att bistå Filippinerna efter stormen

Pablo Reyes
Fotograf: Pablo Reyes

Finlands Röda Kors sänder 100 000 euro till Filippinerna för att hjälpa. Vi söker hjälp också från Utrikesministeriet.

För de finländska medlen införskaffas mat, rent vatten, tillfälliga skydd och basförnödenheter för familjerna. Över 40 000 människor har evakuerats från de drabbade områdena till tillfälliga evakueringscenter. Tyfonen Washi drog in över Filippinernas sydligaste ö Mindanao under lördagsnatten (17.12.).

Det kan dröja länge innan invånarna kan återvända till sina hem. Hem, skolor och vägar har förstörts i de massiva översvämningar som stormen orsakade. De materiella skadorna går ännu inte att uppskatta i sin helhet, eftersom vägar och broar har rasat.

Under hösten har ett flertal kraftiga stormar dragit in över Filippinerna, och över 4 miljoner människors tillvaro har påverkats av förstörelsen.

Frivilliga ser till att hjälpen når fram

Den finländska hjälpen når de drabbade genom hundratals frivilliga och anställda vid Filippinernas Röda Kors. De delar ut mat och förnödenheter, upprätthåller förstahjälpsstationer vid evakueringecentren och deltar i sökandet efter försvunna personer.