Bokmånaden föddes i Uleåborg

Julia Vuori
Fotograf: Julia Vuori

Idén till Bokmånaden föddes i Paulaharjus skola i Uleåborg år 2010. Året började med det förödande jordskalvet i Haiti och eleverna ville hjälpa.

Skolans mångkulturteam hittade då på att ordna en temadag om bistånd tillsammans med Uleåborgs rödakorsdistrikt. Eleverna greppade Röda Korsets insamlingsbössor och samlade in pengar för att hjälpa skalvoffren.

− På hösten ville vi fortsätta samarbetet med Röda Korset, för det hade fungerat fint. Vi kom på att koppla ihop andra viktiga temadagar under hösten, som FN:s läskunskapsdag och människorättsdagen och den finska litteraturens dag, berättar Anna Talonen, som undervisar i kultur och finska som främmande språk i Paulaharjus skola.

− Vi genomförde en månadslång läskampanj under parollen "Lokakuu on lukukuu" (Oktober är en bokmånad) där eleverna kunde hjälpa genom att läsa. Kampanjen lyckades bättre än vi kunde hoppas på. Eleverna läste hemma och i skolan och vi diskuterade böckerna och talade om vikten av att hjälpa. Tack vare våra sponsorer kunde skolan samla in mer än tusen euro, berättar hon.

Talonen konstaterar att det är fint att kampanjen betonar vikten av att hjälpa och vikten av att läsa. Det är något som man inte kan betona för mycket, tycker hon. Läskunskap är också en central faktor när det gäller att bekämpa fattigdom, så det passar bra in i en biståndskampanj. Skolan har nu genomfört kampanjen två gånger och också skrivit in den i sin verksamhetsplan.

− Eleverna upplevde att deras bidrag var viktigt. Två av våra elever berättade om kampanjen i tidningen Oulun koulun kohinaa, som ges ut varje vår och som innehåller texter av lågstadieelever i Uleåborg. Deras text slutade med orden: ”Det kändes härligt att kunna hjälpa andra!".