Veckan mot rasism

Eeva Anundi/Mot rasism! -projekt
Fotograf: Eeva Anundi/Mot rasism! -projekt

Röda Korset vill vara med och fördjupa förståelsen och vänskapen mellan människor, och kampanjen mot rasism är ett sätt att komma närmare målet.

Vi erbjuder lärare i grundskolor och gymnasier samt ungdomsarbetare färdigt material för undervisning om rasism, olikheter och finländskhet. Materialet kan med fördel användas i samband med flera läroämnen och på ungdomsgårdarna. Våra undervisningskontroller går ut på kunskapsanskaffning, temastudier och aktivt lärande.

I år har kampanjen lagts upp med fokus på de unga. Vi har alla fördomar och det annorlunda väcker rädsla. Därför är det bra att man i skolorna och på ungdomsgårdarna diskuterar saken med en pålitlig vuxen. På det sättet kan vi bidra till en tryggare uppväxtmiljö för barn och ungdomar.

Med övningskontrollerna vill vi uppmuntra lärarna och ungdomsarbetarna att ta upp diskrimineringen av olikheter och behandla ämnet allt fördomsfriare i klassrummen och på ungdomsgårdarna. Med kontrollerna följer noggranna anvisningar och kompletterande material. Läs gärna mer på rasismkampanjens webbsidor! Idéerna kan tillämpas som sådana eller anpassas efter den egna klassen eller ungdomsgruppen.

Syftet med kontrollen är att fundera på betydelsen av fördomar och attityder och att sätta sig in i hur det är att vara olik andra. Att diskutera och fundera hur man kan göra sig av med fördomaroch diskriminerande attityder.
Vid den här kontrollen behandlar vi invandring. Vi över oss också i att sätta oss in i en annan människas situation och försöker se på vårt eget hemland och vår hemort med andras ögon.
Kontrollen behandlar mångkultur och rasism via bilder.
Syftet med kontrollen är att behandla invandring och berätta varför människor flyttar till Finland från andra länder.
Kontrollen behandlar mobbning och olika sätt att stoppa mobbning i skolan.
Syftet med kontrollen är att få eleverna att förstå att vi alla är unika och därmed förstå att människor är olika.
BilagaStorlek
PDF icon Vänner som är olika (till läraren)1020.74 KB
BilagaStorlek
PDF icon Om fördomar (faktablad)524.82 KB