Öppna luftvägarna och skapa fria luftvägar

Esa Juntunen
Fotograf: Esa Juntunen
Förhindra kvävning genom att öppna luftvägarna.
 
Om den som blir hjälpt inte går at väcka, öppna luftvägarna och kontrollera om andningen är normal.
 
Gör så här om du kan flytta den som blir hjälpt till marken i liggande position:
Flytta patienten i ryggläge på marken.
Luta patientens huvud bakåt genom att lyfta hakspetsen med den ena handen och trycka på pannan med den andra.
Kontrollera om andningen är normal.
Kan du känna luftflödet med din kind?
Hör du ljudet av andning?
Observerar huruvida bröstkorgen höjs och sänks.
Uppskatta under 10 sekunder om andningen är normal, onormal eller om patienten inte andas.
 
Gör så här om den som blir hjälpt befinner sig i en bil:
Håll kvar den som blir hjälpt i bilen.
Luta patientens huvud bakåt genom att lyfta hakspetsen med den ena handen och trycka på pannan med den andra.
Kontrollera om andningen är normal.
Kan du känna luftflödet med din kind?
Hör du ljudet av andning?
Observerar huruvida bröstkorgen höjs och sänks.
Uppskatta under 10 sekunder om andningen är normal, onormal eller om patienten inte