Finlands Röda Kors fortsätter att leverera Triage-enheter

Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Röda Korset bistår Egentliga Tavastlands centralsjukhus i beredskapen för coronavirussituationen och levererar en Triage-enhet från sin logistikcentral i Tammerfors till sjukhuset. Begäran kom från Egentliga Tavastlands centralsjukhus.

Med hjälp av tält som planerats för vård av patienter får sjukhuset extra utrymme för bedömning av hur brådskande vården är.En likadan enhet har levererats till Hyvinge sjukhus i går. 

- Också här är grunden ett evakueringscenter som vi har planerat och det anpassas nu efter Egentliga Tavastlands centralsjukhus behov, berättar Röda Korsets koordinator för katastrofberedskapsenheten Virpi Teinilä.

Enheten byggs upp på Egentliga Tavastlands centralsjukhus gård i dag. 

Beredskap att hjälpa och agera i undantagsförhållanden

Röda Korset har omedelbar beredskap att sända flera liknande enheter till hela Finlands område.Organisationen har tillgång till biståndsverksamhetens nödhjälpsenheter och annan utrustning, som normalt används för att svara mot nödsituationer ute i världen som orsakats av katastrofer, men resurserna kan också användas i Finland.

- Det verkar som att många sjukhus och sjukvårdsdistrikt vill ha beredskapen ordnad på förhand och det är fint att Röda Korset kan hjälpa till i undantagsförhållanden, för vilkas beredskap organisationen har övat, säger koordinatorn för beredskapsarbete i hemlandet Marko Korhonen.  

I Tavastehus deltar Röda Korsets frivilliga och arbetstagare i uppsättningen av tälten.Organisationen har till sitt förfogande ett riksomfattande nätverk av frivilliga, vilka har fått utbildning i beredskapsarbete och agerande i undantagsförhållanden.