Förebyggande av influensa – barn

Med hjälp av dessa anvisningar kan du förebygga spridning av influensa.

Så här tvättar du händerna på rätt sätt

Du bör tvätta händerna innan du äter och efter att du varit på toaletten. Så här förebygger man att smittor sprids.

Så här snyter du dig på rätt sätt

Så här snyter du dig i en engångsnäsduk. Kasta bort näsduken efter att du har använt den.

Så här hostar och nyser du på rätt sätt 

Nys antingen i en näsduk eller i armvecket. På så sätt sprids inte vätskorna i omgivningen.