Chock (störningar i blodcirkulationen)

 
Med chock avses en händelse där vävnadens blodcirkulation är otillräcklig för att säkra syretillförsel till cellerna.
 
Orsaker:
Stora inre eller yttre blödningar.
Vätskebrist orsakade av brännskador eller kraftig diarré.
Hjärtats sviktande pumpförmåga.
Kraftig allergisk reaktion.
 
Symtom:
Kunden är blek och ansiktet kallsvettigt.
Personen är rastlös, senare förvirrad.
Andningen är mer frekvent.
Munnen är torr och patienten känner sig törstig.
Pulsen är hög och knappt kännbar.
 
Första hjälpen:
Placera patienten på rygg.
Ring nödnumret 112.
Skydda patienten mot kyla med olika underlag och plagg.
Lugna ner patienten.
Ge första hjälpen enligt symtom.
Ge inte patienten något att äta eller dricka.
Kontrollera andningen och blodcirkulationen