Återupplivning

För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen.
 
Den som ger första hjälpen på olycksplatsen bör behärska återupplivning och bör vara tillräckligt modig för att kunna hjälpa. En tidigt påbörjad återupplivning fördubblar eller till och med tredubblar chanserna för att den drabbade ska klara sig.