Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

En allvarlig allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion kan orsakas av alla allergiskt framkallande medel.
 
En anafylaktisk reaktion innebär hela kroppens livshotande överkänslighetsreaktion. Symtomen börjar ofta som svaga allmänsymtom, men de kan utvecklas till livshotande symtom på bara några minuter.
 
Orsaker:
Getingstick.
Läkemedel.
Livsmedel eller en doft.
 
Symtom:
Kliande händer, läppar och hårbotten.
Nässelutslag på huden.
Svullnad i ansiktet (mun, ögon).
Oklart tal.
Andningssvårigheter i och med att svullnaden vid munnen sprids till luftvägarna.
Buksmärtor, kräkningar, diarré.
Medvetandestörningar.
 
Första hjälpen:
Ring 112.
Hjälp personen i en ställning så att det är lätt att andas, t.ex. i halvsittande ställning.
Fråga om patienten har en egen automatisk adrenalininjektor (t.ex. EpiPen® /Jext®) och hjälp honom/henne att sticka den i låret. Om symtomen inte lindras kan man ge en ny dos efter 5–15 minuter.
Om det inte finns någon automatisk adrenalininjektor till hands så kan du ge patienten Kyypakkaus® tabletter enligt anvisningarna, så länge som patienten kan svälja.
Kontrollera patientens mående och andning tills akutvården tar över ansvaret.
Om patienten blir livlös och inte andas normalt, påbörja hjärt-lungräddning och meddela nödcentralen om det förändrade läget.