Ge psykiskt stöd åt andra

Råden för psykiskt stöd ger tips om hur du kan hjälpa och stöda andra som råkat ut för en olycka eller befinner sig i en krissituation.

Stöd den behövande
 

 • Hjälp till i vardagens små sysslor. Gör ändå inte allt för den andras del.
 • Kom ihåg mat, sömn och motion.
 • Lyssna på den andra och var närvarande.
 • Tala inte endast om dina egna erfarenheter då du stöder en annan.

Barn i behov av stöd

Barnets ålder inverkar på hur det reagerar och kan bearbeta en upprörande händelse. Barn är beroende av att vuxna finns till hands som stöd och hjälper att bearbeta informationen.

Ett barn klarar inte nödvändigtvis av att uttrycka sina känslor i ord som vuxna. Om barnet till exempel klamrar sig fast vid föräldrarna kan det vara ett tecken på att barnet befarar att något hemskt kommer att hända föräldrarna.

Stöd ett barn:

 • Tala med barnet om vad som hänt. Det viktigaste är att barnet förstår att händelsen verkligen har ägt rum och orsakerna och följderna av den. På så sätt får fantasi- och skräckbilder så lite utrymme som möjligt, vilket i sin tur minskar risken att skuldkänslor uppstår. Alla obehagliga detaljer behöver man ändå inte berätta för barnet.
 • Lyssna utan att avbryta då barnet berättar om sina tankar och känslor. Korrigera först efter att barnet berättat färdigt eventuella missförstånd som barnet har om händelsen.
 • Om barnet inte hittar ord för att beskriva sina känslor, hjälp det att hitta dem.
 • Bemöt alla barnets frågor fast du inte skulle ha svar på dem alla.
 • Barnets sorg kommer stundvis, den är inte kontinuerlig. Sorgen kommer speciellt under tysta stunder, som till exempel på kvällen.
 • Uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor till exempel genom att leka eller teckna.
 • Dölj inte dina egna känslor alltför mycket. Ge barnet tid att förstå. Stöd barnets känsla av säkerhet genom att upprätthålla normala rutiner.
 • Berätta på dagvårdsplatsen eller för läraren vad som hänt så att man bättre kan förstå och motta barnets reaktioner.
 • Om krisen har drabbat familjen har föräldrarna inte nödvändigtvis ork att stöda barnet hela tiden. Då kan det vara bra att komma överens med en vuxen som barnet litar på och är bekant med att denna finns på plats och stöder barnet.