Kom med - ge psykiskt stöd

Niklas Meltio
Fotograf: Niklas Meltio

Röda Korsets frivilliggrupp för psykiskt stöd arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer. Vid plötsligt förändrad livssituation eller under katastrofer och olyckor kan en frivilligs närvaro vara ytterst viktig.

Röda Korsets frivilliga erbjuder stöd åt olycksoffer och en möjlighet att diskuterar händelserna redan på krisplatsen eller i efterhand. Det krävs inte ens alltid att man talar – många gånger räcker det att möjlighet att diskutera det som hänt erbjuds. Psykiskt stöd kan både lindra och förebygga en krissituations möjliga inverkan på en person senare i livet.

Psykiskt stöd är en del av första omsorgen-gruppens arbete. Första omsorgen-gruppen tar hand om praktiska arrangemang vid olycksplatser, men också efter olyckor. De vanligaste situationerna där första omsorg och psykiskt stöd behövs är vid bränder, trafikolyckor eller vid spaning efter en försvunnen person.

Hur kan jag hjäpa?

Du kan delta i frivilligarbetet för psykiskt stöd genom att gå en kurs. Alla som brinner för att hjälpa sina medmänniskor är hjärtligt välkommen på kursen. För att kunna hjälpa andra och delta i arbetet för psykiskt stöd är det viktigt att ditt eget liv är i balans.