Vi återförenar flyktingfamiljer

Finlands Röda Kors hjälper flyktingar som har råkat ifrån sin familj och vill få sina familjemedlemmar till Finland.

Vi erbjuder information, råd och hjälp. Vi samarbetar med anhöriga i Finland, representanter för minderåriga, kommunala myndigheter, Finlands representationer utomlands, Internationella organisationen för migration (IOM) och Migrationsverket (MIGRI).

Migrationsverket fattar beslut om familjeåterförening och ansvarar för att behandla ansökningar om uppehållstillstånd.

Vi tar hand om researrangemangen

Efter att Migrationsverket har fattat ett positivt beslut tar Röda Korset vid behov hand om familjemedlemmarnas praktiska researrangemang. Röda Korset står inte för resekostnaderna.

I enlighet med den lag som trädde i kraft i början av år 2011 betalar finska staten enbart de resor som familjemedlemmar till kvotflyktingar gör till Finland. I specialfall kan ansökningar om ersättning för resekostnader riktas till Migrationsverket.

Vid behov ger Röda Korset råd också till dem som inte omfattas av statens garanti.

Vi samarbetar också med internationella organisationer, så som Internationella rödakorskommittén (ICRC) och FN:s flyktingorgan (UNHCR).

Migrationsverket (länk)