Mottagning av asylsökande och flyktingar

Katja Lehto
Fotograf: Katja Lehto

Finlands Röda Kors hjälper myndigheterna att ta emot asylsökande och upprätthåller mottagningscentraler flera orter runtom i Finland.

Röda Korset grundar mottagningscentraler på uppmaning av inrikesministeriet. Staten står för kostnaderna för mottagningen och ansvarar för att behandla asylansökningar. Inrikesministeriet fattar också beslut om att grunda nya och lägga ner mottagningscentraler.

Frivilligverksamhet med centralernas invånare

De asylsökande bor på mottagningscentralerna och väntar på beslut om asyl. Röda Korsets frivilliga spelar en stor roll för invånarnas vardag på mottagningscentralerna.

De frivilliga medarbetarna leder bland annat matlagningsklubbar, kvinnogrupper och finskspråkiga diskussionsgrupper. Lokalavdelningarna ordnar mångsidig verksamhet runtom i landet.

Vi möter kvotflyktingar på flygplatsen

Förutom upprätthållandet av mottagningscentralerna hör det också till Röda Korsets verksamhet att ta emot kvotflyktingar på Helsingfors-Vanda flygplats. Anställda vid Röda Korset, frivilliga som har utbildats för uppgiften och profesionella tolkar hjälper flyktingarna på flygplatsen.

En kvotflykting är en person som tas till landet inom ramen för den flyktingkvot som Finlands riksdag har fastställt. Kvotflyktingen anländer ofta direkt från ett flyktingläger och placeras genast i kommunerna.

Under de senaste åren har kommunerna haft en restriktiv linje i mottagandet av kvotflyktingar. På grund av det här har många flyktingar som redan fått uppehållstillstånd blivit tvungna att vänta i flera år på att få komma till Finland från flyktinglägren.

Varför hjälper vi asylsökande och flyktingar?

På olika håll i världen hjälper Röda Korset människor som befinner sig i de mest sårbara situationer. Flyktingar och asylsökande räknas till dem. Vår verksamhet utgår från behovet att trygga deras mänskliga rättigheter och rättsskydd.

Jussi Partanen / Finlands Röda Kors
 

Vem är papperslös?

En papperslös är en person som vistas i ett land utan laglig rätt att uppehålla sig där. En nypapperslös är en person som har blivit kvar i landet efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Papperslösa är ofta i en mycket sårbar situation.
 

Varför hjälper Röda Korset asylsökande?

Finlands Röda Kors stöder myndigheterna i att ta emot asylsökande och flyktingar genom att bland annat upprätthålla mottagningscentraler och främja samlevnaden mellan invandrarna och den infödda befolkningen.

Röda Korset har liknande verksamhet i hela Europa och världen. Verksamheten styrs av organisationens viktigaste princip om att hjälpa dem som är i behov av hjälp.

Hur kommer en asylsökande till Finland?

En asylsökande är en person som ansöker om internationellt skydd och uppehållstillstånd i en främmande stat.
 
För att komma till Finland från ett land utanför EU måste den som kommer i allmänhet ha pass och visum. Visum beviljas ändå inte till personer som antas ansöka om asyl. Det driver folk att vända sig till människosmugglare och använda förfalskade pass.
 

Varför ansöker de asylsökande om asyl och varifrån kommer de?

Finlands Röda Kors stöder mottagningen av asylsökande på många olika sätt. I år har Röda Korset lovat grunda och upprätthålla 2 000 nya inkvarteringsplatser runt om i Finland. Inrikesministeriet har bett om det, eftersom antalet asylsökande som anländer till vårt land har ökat jämfört med de senaste åren. Våra frivilliga är också med och stöder de asylsökandes vardag i mottagningscentralerna.