Lokalverksamheten

Johannes Wiehn
Fotograf: Johannes Wiehn

Verksamheten vid Finlands Röda Kors är uppdelad i 12 distrikt och 500 lokalavdelningar. Varje distrikt har en egen distriktsbyrå som har som uppgift att stöda lokalavdelningarnas verksamhet.

Distrikten utbildar frivilliga och når en stor publik. Till exempel deltar tiotusentals människor årligen i första hjälpen-kurser som ordnas av distrikten.

Avdelningarna fungerar inom sitt eget område med frivilliga krafter. De mest synliga verksamhetsformerna är första hjälpen-grupper, vänverksamhet och insamlingar.