Nyheter

Nyheter - Listning sida

Ville Palonen

Matkrisen i södra Afrika förvärras ytterligare. Hela 45 miljoner människor lider av brist på mat i 13 länder. Med hjälp av Hungerdagsinsamlingen som startar på torsdagen kan Röda Korset dela ut mat- eller kontanthjälp till familjer, så att de klarar sig över det värsta.

Tomas Urvas

Utbildade frivilliga erbjöd praktisk hjälp och psykiskt stöd till människorna som evakuerades från fartyget. Frivilliga inom psykiskt stöd är också och tar emot passagerarna som anländer till Åbo idag.

Foto: ICRC

Internationella rödakorskommittén (ICRC), Finlands Röda Kors och Norges Röda Kors har den 20 september i samarbete med Röda Halvmånen i Jemen öppnat en coronavårdcentral som erbjuder avgiftsfri vård i staden Aden i Jemen. Med hjälp av centralen bereder man sig för en eventuell andra coronavåg i landet. I Jemen pågår världens allvarligaste humanitära kris och endast under hälften av landets hälsovårdstjänster är i funktion.

Marjaana Malkamäki

I år fyller Finlands Röda Kors nationella insamling under Hungerdagen 40 år. På grund av coronaviruset arrangeras dess traditionella bössinsamling med betoning på säkerhet och hygien.

Joonas Brandt

Stöd för familjen och föräldraskapet uppfattas ofta som en del av ett arbete som görs för barn. Finns det längre behov för familjearbete när den unga håller på att bli myndig eller självständig? I Röda Korsets skyddshus för unga vet man att familjen till en ung som håller på att bli vuxen står inför nya utmaningar och behöver stöd.

Katja Tähjä / Finlands Röda Kors

Röda Korset har valt arbetslivsprofessor Elli Aaltonen till ny ordförande. Vid sin ordinarie stämma idag slog Röda Korset fast att organisationens verksamhet under de närmaste åren fokuserar på hjälp som finns nära och att utveckla den.

I Sekasin-chatten för ungdomar har det under detta år redan förts över 21 000 diskussioner, vilket är mer än sammanlagt år 2019. Unga söker hjälp i synnerhet för att de mår dåligt, har problem med mänskliga relationer, att klara av utmaningar i vardagen och för självdestruktiva tankar.

Vasa stad

Ordinarie stämman är Finland Röda Kors högsta beslutande organ som fattar beslut om riktningen för verksamheten och väljer organisationens högsta förtroendevalda.

Joonas Brandt

Självständighetsprocessen är ett av de viktigaste skedena i livet. Hur den lyckas bestämmer hur väl en ung vuxen blir en del av samhället. Varför känner man trots allt fortfarande så dåligt till dess betydelse som ett centralt skede i livet?

Joonas Brandt

Regelbunden sömn ger trygghet i den ungas vardag och påverkar helhetsmässigt den ungas välmående. Längden på ungas nattsömn har ändå förkortats under de senaste åren. Tillsammans med den unga lär man sig i Röda Korsets De ungas hus en sömnrytm som stöder skolgången.

Nabil Mounzer / EPA

Finlands Röda Kors deltar i internationella Röda Korsets biståndsoperation genom att stöda arbetet i Libanon med medel ur katastroffonden. Samtidigt öppnas en insamling, eftersom hjälp ännu kommer att behövas länge.

Anwar Amro/AFP / LK

Finland stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) operation i Libanon med en miljon euro. Operationen stöder bland annat lokala sjukhus och hjälper de skadade.

Nabil Mounzer/EPA

Den mycket kraftiga explosionen som inträffade i hamnen i Beirut på tisdag kväll har orsakat stor förödelse i staden. Libanesiska Röda Korset har varit på plats för att hjälpa från första stund.

Marko Tervo

Branden som antänts natten mellan den 10 och 11 juli i seniorhuset i Palokka i Jyväskylä sysselsatte myndigheter och frivilliga.

Kimmo Holopainen

Kapitalanskaffningen face-to-face fortsätter igen. Arbetet görs nu med säkerheten i första hand.

Sidor

Ville Palonen

Matkrisen i södra Afrika förvärras ytterligare. Hela 45 miljoner människor lider av brist på mat i 13 länder. Med hjälp av Hungerdagsinsamlingen som startar på torsdagen kan Röda Korset dela ut mat- eller kontanthjälp till familjer, så att de klarar sig över det värsta.

Tomas Urvas

Utbildade frivilliga erbjöd praktisk hjälp och psykiskt stöd till människorna som evakuerades från fartyget. Frivilliga inom psykiskt stöd är också och tar emot passagerarna som anländer till Åbo idag.

Marjaana Malkamäki

I år fyller Finlands Röda Kors nationella insamling under Hungerdagen 40 år. På grund av coronaviruset arrangeras dess traditionella bössinsamling med betoning på säkerhet och hygien.

Joonas Brandt

Stöd för familjen och föräldraskapet uppfattas ofta som en del av ett arbete som görs för barn. Finns det längre behov för familjearbete när den unga håller på att bli myndig eller självständig? I Röda Korsets skyddshus för unga vet man att familjen till en ung som håller på att bli vuxen står inför nya utmaningar och behöver stöd.

Katja Tähjä / Finlands Röda Kors

Röda Korset har valt arbetslivsprofessor Elli Aaltonen till ny ordförande. Vid sin ordinarie stämma idag slog Röda Korset fast att organisationens verksamhet under de närmaste åren fokuserar på hjälp som finns nära och att utveckla den.

I Sekasin-chatten för ungdomar har det under detta år redan förts över 21 000 diskussioner, vilket är mer än sammanlagt år 2019. Unga söker hjälp i synnerhet för att de mår dåligt, har problem med mänskliga relationer, att klara av utmaningar i vardagen och för självdestruktiva tankar.

Vasa stad

Ordinarie stämman är Finland Röda Kors högsta beslutande organ som fattar beslut om riktningen för verksamheten och väljer organisationens högsta förtroendevalda.

Joonas Brandt

Självständighetsprocessen är ett av de viktigaste skedena i livet. Hur den lyckas bestämmer hur väl en ung vuxen blir en del av samhället. Varför känner man trots allt fortfarande så dåligt till dess betydelse som ett centralt skede i livet?

Joonas Brandt

Regelbunden sömn ger trygghet i den ungas vardag och påverkar helhetsmässigt den ungas välmående. Längden på ungas nattsömn har ändå förkortats under de senaste åren. Tillsammans med den unga lär man sig i Röda Korsets De ungas hus en sömnrytm som stöder skolgången.

Marko Tervo

Branden som antänts natten mellan den 10 och 11 juli i seniorhuset i Palokka i Jyväskylä sysselsatte myndigheter och frivilliga.

Kimmo Holopainen

Kapitalanskaffningen face-to-face fortsätter igen. Arbetet görs nu med säkerheten i första hand.

Våren 2020 kom och utplånade vardagen som vi känner den. Hos en del unga gav den nya och okända situationen upphov till ångest, medan den för andra verkade förvärra gamla problem. Att söka hjälp var inte enkelt för alla, eftersom det kändes svårt att lämna hemmet, det trygga eller otrygga, under undantagsförhållandena.

Joonas Brandt

Vi på De ungas skyddshus och i Röda Korsets distrikt i Helsingfors och Nyland vill efter denna tuffa vår erbjuda trevliga aktiviteter för unga vuxna. Sommarklubben för unga vuxna fick förra sommaren ett fint mottagande och kommer att ordnas på nytt den 3–15 augusti.

Kaisa Sirén

De frivilliga inom Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, har bland annat skyddat äldre människors hem i Rovaseuturegionen. Om översvämningarna ökar, är man beredd att hjälpa också på andra håll i Lappland.

Joonas Brandt

För många ungdomar kan somrarna vara svåra, när strukturerna i vardagen försvinner i och med skolornas sommarlov. I år är situationen mera belastande än under tidigare somrar, då våren på grund av coronan har tillbringats i isolation. Inverkningarna syns särskilt i vardagen hos ungdomar och familjer som redan tidigare har varit mera utsatta än andra.

Sidor

Foto: ICRC

Internationella rödakorskommittén (ICRC), Finlands Röda Kors och Norges Röda Kors har den 20 september i samarbete med Röda Halvmånen i Jemen öppnat en coronavårdcentral som erbjuder avgiftsfri vård i staden Aden i Jemen. Med hjälp av centralen bereder man sig för en eventuell andra coronavåg i landet. I Jemen pågår världens allvarligaste humanitära kris och endast under hälften av landets hälsovårdstjänster är i funktion.

Nabil Mounzer / EPA

Finlands Röda Kors deltar i internationella Röda Korsets biståndsoperation genom att stöda arbetet i Libanon med medel ur katastroffonden. Samtidigt öppnas en insamling, eftersom hjälp ännu kommer att behövas länge.

Anwar Amro/AFP / LK

Finland stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) operation i Libanon med en miljon euro. Operationen stöder bland annat lokala sjukhus och hjälper de skadade.

Nabil Mounzer/EPA

Den mycket kraftiga explosionen som inträffade i hamnen i Beirut på tisdag kväll har orsakat stor förödelse i staden. Libanesiska Röda Korset har varit på plats för att hjälpa från första stund.

Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Möjligheternas kontinent Afrika intresserar nu på flera fronter. Utrikesministeriet bereder för närvarande en Afrika-strategi för Finland. Röda Korset samlade ihop fem budskap, som är viktiga att beakta i beredningsarbetet.

IFRC

Huhtamäki, som levererar förpackningslösningar för hämtmat och livsmedel, donerar 500 000 euro till internationella Röda Korsets coronabiståndsarbete. Medlen utdelas genom Finlands Röda Kors och de används för att hjälpa människor i mest sårbar ställning i Bangladesh, Indien, Serbien och Slovenien.

Kenyanska Röda Korset

Med stöd av utrikesministeriet och donationer inleder Finlands Röda Kors omfattande hjälpinsatser för att skydda hälsan hos världens mest utsatta människor.

Italienska Röda Korset

Röda Korset arbetar över hela världen för att stoppa coronaviruspandemin. Även i Europa har Röda Korsets frivilliga en stor betydelse i att fördröja sjukdomens spridning och hjälpa människor i undantagsförhållanden.

Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors

Röda Korsets kontantbidrag och mathjälp hjälper familjerna att överleva den värsta torra perioden i Eswatini och Zimbabwe.

Susan Cullinan / Australian Red Cross

Markbränder i sydöstra Australien har prövat landets invånare under de senaste månaderna.

Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors

I år används donationerna i Näsdagskampanjen till att förbättra hälsan hos barn och deras familjer i Myanmar – ofta genom mycket enkla medel.

ICRC

Den humanitära situationen i norra och nordöstra Syrien är ytterst allvarlig och den försämras dag för dag till följd av Turkiets krigsoperationer. Internationella Rödakorskommittén och Syriska Röda Halvmånen levererar nödhjälp till de lidande människorna i konflikten och förbättrar tillgången på rent vatten och sjukvård.

IFRC

Europeiska Unionen har beviljat Finlands Röda Kors ett understöd på fem miljoner euro för biståndsarbete i Zimbabwe. Tack vare understödet får 76 500 personer som lider av livsmedelsosäkerhet kontanta bidrag som de kan köpa mat för.

Tiina Leinonen

En biståndsarbetare från Finlands Röda Kors som besökt det förstörda området på Abaco berättar att biståndsoperationen startat i svåra förhållanden mitt i orkanens förödelse.

Benjamin Suomela

Finlands Röda Kors skickar en logistikenhet för att hjälpa offren för orkanen Dorian som har slagit till mot Bahamas. Biståndsarbetare reser iväg för att organisera distributionen av biståndsförsändelser till en grupp öar där behovet av nödhjälp är enormt.

Sidor