Nyheter

Nyheter - Listning sida

IFRC

I Peru drabbas man för tillfället av de värsta översvämningarna på 20 år.

Plats:
Miisa Kaartinen / Röda Korset

Vi vill påverka! Deltagarna på Ungas årsmöte önskade att den föråldrade organisationen tar ungdomar fullt med i beslutsfattande.

Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Representanter från Östersjöområdets Rödakorsföreningar har samlats i Helsingfors. De har beslutat sig för att effektivera beredskapen att hjälpa på Östersjön som hör till en av de mest trafikerade sjörutterna i världen.

Maria Santto / Röda Korset

Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt beviljade utmärkelsen Fördomsfri Föregångare till människorättsaktivisten Sunniva Drake.

Karelska Kultursällskapet

Finlands Röda Kors har en lång historia av att hjälpa flyktingar. Arbetet fick sin början under den Ryska revolutionen och fortsätter än idag.

Maria Santto / Suomen Punainen Risti

”Samhället är som en kropp. Ibland blir den sjuk, men sen blir den frisk igen,” konstaterar rapparen Hassan Maikal vid öppningen av veckan mot rasism.

Vesa Ranta

Oulu loves me-evenemanget i fredags innebar en tjuvstart på Röda Korsets vecka mot rasism.

Arie Kievit / IFRC

Över 20 miljoner människor har svårigheter med att få tillräckligt att äta i östra Afrika.

Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors

Vet du hur manbör handla om någon är medvetslös? Eller när det är dags att larma nödcentralen? Om du inte är helt säker kan du lära dig detta och en hel del annat på hjälparkursen.

Finlands Röda Kors

Seniorers otillräckliga omständigheter sparkade igång Röda Korsets vänverksamhet år 1953. De första vänkurserna ordnades för volontärer som spred glädje åt långvårdspatienter på sjukhus.

Maria Santto / Röda Korset

Röda Korset stöder två sjukhus genom att skicka tre sjukskötare och vårdmaterial från Finland till Irak. På sjukhusen vårdas sårade från striderna i Mosul.

Leena Koskela

Under år 2017 erbjuder LokalTapiola återupplivningsutbildning till 30 000 skolelever runtom i Finland. Utbildningen ordnas i samarbete med FRK.

Mikko Lehtimäki

Volontären Raijaleena Jokinen från Vasa höll en kurs i vänverksamhet på anstalt för en grupp nyfinländska studerande och tog dem med till ett serviceboende för äldre så att de skulle lära sig finska.

Jouko Ala-Outinen

Finlands Röda Kors delar ut penningbidrag och förbättrar familjers hälsokunskaper i området Ganze i Kenya, som drabbats av torkan.

Miikka Pirinen

Rödakorsundersökning visar att majoriteten vill se en lägre tröskel för kontakt med främmande människor.

Sidor

Jarkko Mikkonen

Röda Korsets roll innebär att förutse risker och agera snabbt i en kris såväl i hemlandet som ute i världen.

Liisa Takala / Finlands Röda Kors

Man kan integrera sig genom en språkklubb, på idrottsplan eller i pulkabacken. Det viktigaste är att göra någonting tillsammans. Finlands Röda Kors stöder invandrarnas aktiva deltagande och integrering på en ny ort. Som hjälp vid integreringen behövs en del nya frivilliga i den nära framtiden.

Mikko Lehtimäki

Regeringens planer att skära ner på handikapptjänsterna med över 60 miljoner euro riktas indirekt även mot närståendevårdarna. Minskningen av tjänster och stöd för de vårdade närstående påverkar hela närståendevårdsfamiljens vardag och ork.

Tatu Blomqvist

Under år 2015 skickades från Finlands Röda Kors logistikcentral sju lastbilar fulla av kläder till fem olika länder. Kläder levererades till Mongoliet, Kirgizistan, Ukraina, Tadzjikistan och Kazakstan sammanlagt över 161 000 kg. I hemlandet levererades klädhjälp uppskattningsvis till över 10 000 asylsökande på Röda Korsets mottagningscentraler.

Vesa Ranta

Förra året fick över 3 200 människor första hjälpen mot fattigdom genom den av Röda Korset genomförda utdelningen av livsmedelsbistånd från EU.

Stefan Bremer
Försvårandet av familjeåterföreningarna kritiseras av Amnesty International – Finländska sektionen, Finlands Röda Kors, Finlands Flyktinghjälp, Flyktingrådgivningen, Kyrkans Utlandshjälp, Rädda Barnen rf., Förbundet för mödra- och skyddshem och Finlands somaliförbund.
 
I inrikesministeriets lagutkast planeras skärpande av inkomstvillkoren för familjeåterföreningar. Regeringens planer skulle göra familjeåterföreningar nästan omöjliga för många som får internationellt skydd samt många finländare.
 
Niklas Meltio

Finlands Röda Kors frivilliga pistjourhavande hjälper skidåkare och snowboardåkare också denna vinter. Pistjourhavandes betydelse framhävs under vintersemesterveckorna i skidcentralerna.

Hanna Linnakko

Enligt befolkningsundersökningen gjord av Institutet för hälsa och välfärd känner man ensamhet som mest i livets första och sista skeden. Röda Korsets vänverksamhet lindrar ensamheten runt om i Finland.

Katja Lösönen

Nya vänner, något att göra på pensionsdagar och någon som väntar och behöver. Så här berättar frivilliga om sitt arbetes betydelse.

Petteri Kivimäki / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors har publicerat första hjälpen-anvisningar för lekmän. Behovet av fler hjärtstartare och lekmannahjälparens betydelse vid återupplivning lyfts fram i anvisningarna.

Esa Juntunen / Finlands Röda Kors

Att spjäla benbrott och att lägga ett åtsnörningsförband är två beprövade metoder som visat sig fungera, därför tas de nu till heders igen i de nya första hjälpen- anvisningarna för befolkningen.

Katja Lösönen

Hemvården och vårdanstalternas personal har ofta för bråttom för att hålla en åldring sällskap, visar Röda Korsets enkät. Röda Korsets vänverksamhet når de allra ensammaste åldringarna.

Otto-Ville Väätänen

Säkerheten på Röda Korsets mottagningscentraler är betydligt bättre än vad nyhetsflödet ger sken av. Allra bäst stöder man säkerheten om man kan erbjuda asylsökarna meningsfull sysselsättning.

Katja Kuusela / Suomen Punainen Risti

Julcaféerna som Röda Korsets avdelningar i Esbo och Helsingfors ordnade samlade folk mer än förväntat.

Tatu Blomqvist / Finlands Röda Kors

Intäkterna från Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds gemensamma insamling hjälper 22 000 mindre bemedlade barnfamiljer. Insamlingen lyckades i år över förväntan, ett varmt tack för detta till alla bidragsgivare och samarbetspartners.

Sidor

Ecuadoriska Röda Korset

Häftiga regn är inte något nytt fenomen i Sydamerikas Ander. Men trots att regnen ofta orsakar stora problem för tusentals människor och deras uppehälle innebär det faktum att regnen kommer ganska ”regelbundet" att de oftast inte når över nyhetströskeln eller väcker den stora allmänhetens intresse.

Pekka Reinikainen

På mongoliska är dzud en tyst katastrof. Få känner till ordet, även om tusentals människor lider av följderna. Det är inte ett ord som är lätt att översätta.

Abdulfattoh Shafiev/IFRC

Femåriga Mohira är fortfarande rädd att gå ut på morgonen. Hon vågar inte ens öppna ytterdörren.Det är minnet av en skrämmande upplevelse som påverkar henne.

Carlos Roberto Marquez Ramos, El Salvadorin Punainen Risti

Denguefeber avfärdas ofta som en mindre allvarlig sjukdom, men faktum är att tusentals människor varje år dör i dengue och att miljoner riskerar smitta.

Jessica Sallabank IFRC

Det finns katastrofer som inträffar i ett ögonblick; följderna kan fortgå i många år, men i allmänhet är de uppenbara direkt.

IFRC

När det gäller blödarfebern ebola kan man aldrig vara för försiktig. Ebola är en av de mest dödliga virussjukdomarna i världen och tillsvidare finns inget botemedel.Sjukdomen är ytterst smittsam och det innebär att man genast måste identifiera och isolera sjukdomsfallen.

Maherin Ahmed, IFRC

Klimatet gör Bangladesh till ett av världens mest sårbara länder. Samtidigt är landet ett av de fattigaste och mest tättbefolkade länderna i Asien.

IFRC

Finlands Röda Kors är en av elva nationella rödakorsföreningar i Europa som drar igång en kampanj för att lyfta upp de så kallade tysta katastroferna i världens blickfång.

Den 17 februari fyller Internationella rödakorskommittén (ICRC) 150 år och markerar jubileet med att minnas hur det kommer sig att ICRC arbetar för att lindra nöd och underlätta livet för miljontals människor som lider på grund av väpnade konflikter.

IFRC

För tre år sedan drabbades Haiti av ett förödande jordskalv. Drygt 200 000 människor dödades och mer än två miljoner haitier blev hemlösa. Finlands Röda Kors har arbetat för att hjälpa i Haiti sedan skalvet inträffade.

IFRC

Röda Korset redo att utvidga biståndsinsatser inom Europa.

Foto: Karl Anthony Ebol, Filippiska Röda Korset

Mer än sex miljoner människor i Filippinernas huvudstad och landskapen däromkring har redan drabbats av tyfonen Bopha och den förödelse stormen har orsakat.

Ibrahim Malla

Flyktingarna tvingas bo utomhus i tält eller i trånga lägenheter.

Ibrahim Malla

Familjer som har flytt från Syrien tvingas vänta på dåliga nyheter från sitt hemland.

Under den syriska konflikten har inte bara syrier flytt till Irak utan bland flyktingarna finns också irakiska återflyttare som själv i tiden har tagit sig till Syrien undan våldsamheter i Irak.

Sidor