Nyheter

Nyheter - Listning sida

Harri Mäenpää

Frivilliga som ger psykiskt stöd behövs i allt högre grad under evenemang i den finländska sommaren. I samband med festivaler är det många som känner ett behov att ta itu med problemen i sitt liv.

Harri Mäenpää

Festivalpubliken på Ilosaarirock i Joensuu i mitten av juli fick stöd av mer än 150 frivilliga inom första hjälpen, missbruksarbete, psykiskt stöd och sexualhälsoarbete. För många rödakorsvolontärer hör stora publikevenemang till sommartraditionerna.

Teemu Ullgrén

Finlands Röda Kors har låtit göra en enkät om vad som gör finländare glada och vad som oroar dem. Mer än hälften av dem som deltog i enkäten känner oro över den ökande ekonomiska ojämlikheten.

Siina Lepola

På läger för närståendevårdare är det viktiga att man får träffa andra människor i samma situation som man själv samt att få experttips om hur man orkar i vardagen. Tio närståendevårdare i olika åldrar deltog i det läger som ordnades i Heinola förra veckan.

Joe Cropp / IFRC

Antalet flyktingar stiger och det ökar pressen på och trängseln i trånga skydd i norra Irak. Vattenreserverna i regionen är begränsade och nu sjunker vattennivån ytterligare på grund av hettan.

Outi Vauhkonen

Om somrarna går fler människor vilse än övriga tider på året. Det går ändå att undvika att bli borttappad – det gäller att ha rätt utrustning och att på förhand meddela någon annan vart man är på väg.

Ibrahim Malla SARC

Inbördeskriget och torkan har lett till en allvarlig livsmedelskris i Syrien. Syriska Röda Halvmånen hjälper lokalbefolkningen bland annat genom att förmedla utsäde till området.

Cristina Estrada / IFRC

Flera hundra människor har dött av ebola i Västafrika och antalet smittade ökar hela tiden. En orsak till att viruset sprids är att människor inte tror på att viruset existerar.

Tiia Haapaniemi

I det fattiga området kring Tanafloden i Kenya är det många som föder sina barn hemma på grund av okunskap. Finlands Röda Kors är med i ett projekt som jobbar för att minska dödligheten bland mödrar och barn.

Ibrahim Malla / IFRC

Irakiska Röda Halvmånen har intensifierat sin hjälp. Enligt organisationen finns det redan över 400 000 internflyktingar i landet.

Teemu Ullgrén

Frivilliga från Röda Korset dejourerar på olika evenemang så gott som varje veckoslut under sommaren.

Jessica von Bonsdorff

Barndödligheten är hög vid området kring Tanafloden i Kenya. Via kamratstödsgrupperna får man information om både hälsosam kost och om hygien.

Tero Ahtee

Över 200 frivilliga deltog i Östermark i spaningarna efter en sexårig flicka som fick ett lyckligt slut förra lördagen. Att leta efter försvunna personer är en färdighet som alla kan lära sig på Frivilliga räddningstjänstens kurser i efterspaning.

Niklas Meltio

Oroligheterna i Ukraina har fått hundratals människor att lämna sina hem. Till exempel tog sig över 2000 människor över gränsen till Ryssland bara under tidsperioden 20-21 juni.

Rose&Sjölander/ IFRC

Röda Korset gör sitt bästa för att stoppa spridningen av kolera och andra sjukdomar genom att dela ut rent vatten och undervisa i hälsofrågor. Det finns även ett stort behov av skyddsutrustning, mat och hjälpmedel.

Sidor

Johannes Tervo

Den andra april samlades ett 70-tal vänner i Seniorpunkten i Korsholm i Österbotten.

Får man använda ett rött kors på trafikmärken, i reklam för sportskor eller på huvudbonaden för en sjukskötare? Sådana frågor får Röda Korset svara på då och då.

För att förebygga ungdomars ensamhet och utslagning i samhället kräver Finlands Röda Kors Ungdomar mera resurser och ett mer enhetligt sätt att uppmärksamma problemet i samhället, såväl på individuell som på politisk nivå.

Finlands Röda Kors styrelse har kallat verkställande direktör, medicine och kirurgie doktor Martti Syrjälä, 50, till ny direktör för Röda Korsets Blodtjänst.

Veckan mot rasism 21–27 mars. Röda Korset motarbetar rasism i skolor, på arbetsplatser, på gator och torg, på bussar och på Facebook.

Finlands Röda Kors har fått 1 200 000 euro från utrikesministeriet för att hjälpa de människor som flyr oroligheterna i Libyen. Pengarna används till biståndsmaterial som skickas till gränsen mellan Tunisien och Libyen.

Finlands Röda Kors förbereder sig för sin ordinarie stämma som hålls i Sibeliushuset i Lahtis 11–12.6.2011. Vid stämman som samlas vart tredje år anges riktlinjerna och målen för verksamheten och väljs ny förtroendeledning för organisationen, det vill säga ordförande, styrelse och fullmäktige.

Ensamheten har ökat i alla åldersgrupper, men Röda Korsets frivilliga ser ensamhet i synnerhet bland unga och äldre.

Röda Korsets valutfrågning har gjorts för att hjälpa Röda Korsets medlemmar att ta ställning för humanitet i riksdagsvalet den 17 april. Frågorna formulerades av redaktionen på tidningen Hjälpens Värld tillsammans med experter från Röda Korsets centralbyrå.

Finlands Röda Kors ungdomar samlades under veckoslutet i Kuopio för att fundera över nya sätt att hjälpa och stöda ensamma unga. Det finns allt fler ensamma ungdomar i Finland. Bristen på kontakter kan leda till utslagning och hindra den unga från att utvecklas och bli en engagerad och aktiv medborgare.

Insamlingen Jul i sinnet ordnades i år för fjortonde gången och den inbringade 1 034 827 euro, vilket är det bästa resultatet i insamlingens historia. Insamlingsmedlen användes till att köpa 15 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Varje familj fick ett presentkort på 70 euro att köpa julmat för.

Sex år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade sina nya riktlinjer i oktober. Det centrala budskapet i de nya riktlinjerna är att hjärt-lungräddning (HLR) med kompressioner och inblåsningar som inleds snabbt samt tidig defibrillering för att återställa ökar överlevnaden bland personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Flera finländska organisationer vädjar tillsammans att frivilligverksamhet skall bli en del i läroplanerna i våra skolor.

Hiv får en att stanna upp – men det går att leva med den. Efter smittan borde man inte heller be-lastas med ständig rädsla för att bli stämplad eller diskriminerad av den övriga gemenskapen. Det här är budskapet som de frivilliga i Finlands Röda Kors för ut året om men i synnerhet på Värld-saidsdagen den 1 december.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor