Nyheter

Nyheter - Listning sida

Kaisa Rouvinen

Vatten är ingen självklarhet i Zimbabwe. Därför var det fest i byarna Rusan och Gwaziva då borrbrunnen som Röda Korset bekostat blev färdig.

Merja Joro

Under de kommande åren kommer en stor mängd människor att pensioneras, varav många önskar att kunna fylla sin vardag med något nytt. Röda Korsets biståndsarbetare strävar efter att nå ut till dessa människor och stöda dem i den nya livssituationen.

Jarkko Mikkonen

Kulturen bör tas bättre i hänsyn vid förebyggandet av katastrofer och återuppbyggnadsarbetet, anser Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) i sin pinfärska utgåva av Världens katastrofrapport.

ICRC bildarkiv

Frågan om nedrustning i fråga om kärnvapen har väckts då och då, utan större framgång. Att använda kärnvapen skulle vara ett brott mot så gott som alla delar av internationell humanitär rätt. Trots det finns det inget internationellt fördrag som direkt förbjuder kärnvapen. Röda Korset vill göra slut på den motsägel-sen. Och på kärnvapnen.

Aapo Huhta

Historiens värsta ebolaepidemi har förorsakat tusentals dödsfall. Ebola kan stoppas, men det måste ske nu.

Harri Mäenpää

Taxiföretagare Pekka Hämäläinen gillar sitt arbete. Arbetet innebär inte bara transportering av kunder utan också att leva med i livets glädje och sorg.

Laura Kotila

När Mariana Badaró svarar i Helsingfors väntjänst jourhavande telefon, får hon ett samtal av en orolig hemvårdare. Samtalet har sin välbekanta gång: ringaren uttrycker sin oro över vad som händer, när vårdaren stänger ytterdörren bakom sig, och det kan ta flera dagar, upp till veckor, tills nästa besök.

Leena Koskela

En lugn fredagkväll med matlagning och brädspel. Så kan en hang out-kväll för unga vuxna se ut, en chans att koppla av och umgås.

Paula Myöhänen

Vänverksamhet handlar osjälvisk omsorg om andra. Målet är att föra samman olika människor. Nya frivilliga vänner behövs hela tiden.

Leena Honkasalo

Det är fart och fläng under kokosträden. Krattor och liar svänger i raska rörelser. Röda Korsets volontärer har ordnat städtalko och flera av invånarna i byn Chour Kroch deltar. Att det är hett stör inte, stämningen är engagerad.

Tatu Blomqvist

En jordbävning eller en stor översvämning kan på ett enda kort ögonblick svepa med sig allt hopp om en bättre morgondag. Och det är inte bara u-länderna som riskerar att drabbas. Nyligen drabbades Centraleuropa av våldsamma översvämningar – och det var redan andra gången på 13 år. Bilderna efter förödelsen i Japan efter tsunamin finns fortfarande på våra näthinnor.

Jani Rutanen

En av de största frågorna vid de ungas årsmöte var hur fler unga kunde engageras i Röda Korsets verksamhet.

Inka Porttila

Alla kan bidra till Röda Korsets vänverksamhet. Behovet av rödakorsvänner tar inte slut; ensamhet är ett växande problem i vårt samhälle.

Aapo Huhta

Wana Bokari klär omsorgsfullt på sig sin skyddsdräkt, drar gummihandskarna över händerna och placerar skyddsglasögonen över ögonen. Tillsammans med sitt team har han kommit för att hämta kvarlevorna efter en 28-årig kvinna. Deras uppgift är att ta hand om liken när någon misstänks ha dött i ebola.

Mirva Helenius

Tyfonen Haiyan förstörde och skadade hundratals byggnader i den lilla byn Aliputos i Filippinerna. Men ingen dog: alla familjer hade blivit förvarnade om stormen och de mest sårbara byborna evakuerades innan tyfonen kom.

Sidor

Niklas Meltio

Pistjourerna vid Finlands Röda Kors märker varje dag i sitt arbete vilken stor betydelse hjälmen har i slalombacken.

Niklas Meltio

Inom Finlands Röda Kors är man orolig för ensamheten bland ungdomar.

Utredningen gäller en tidigare anställds agerande under perioden 2002–2008.

Micha Seger SQUARE interactive GmbH

Röda Korsets frivilliga för humanitär rätt ordnar en paneldiskussion om Carte Blanche-dokumentären.

Reijo Hietanen

Finlands Röda Kors och S-gruppen fortsätter samarbetet för att sprida förstahjälpskunskaper och öka tryggheten i vardagen.

Finlands Röda Kors har inlett samarbetsförhandlingar som berör organisationens centralbyrå. Genom samarbetsförhandlingarna försöker organisationen hitta kostnadsinbesparingar, men också organisera Röda Korsets arbete på ett nytt sätt.

Emmi Juutilainen

Ungdomarnas och barnens aktiva tränande märks på tävlingsresultaten. Då man planerar verksamheten är det viktigt att faktiskt lyssna på de unga.

Sirpa Lehtimäki

I Salo bistår FRK med tillfällig inkvartering. I Södra Savolax har Vapepa kallats in för att hjälpa räddningsverket.

Sanna Räsänen

På grund av den förödande stormen under Annandag jul blev cirka 50 äldre personer i Aura utan el i över tiotals timmar. Röda Korsets distrikt i Egentliga Finland delade ut filtar till de äldre som blev utan fungerande värme på grund av elavbrottet.

Sanna Räsänen

På grund av den förödande stormen under Annandag jul blev cirka 50 äldre personer i Aura utan el i över tiotals timmar. Röda Korsets distrikt i Egentliga Finland delade ut filtar till de äldre som blev utan fungerande värme på grund av elavbrottet.

Niklas Meltio

Jul i Sinnet -insamlingen till förmån för mindrebemedlade barnfamiljer i Finland har fram till julafton inbringat sammanlagt 1094175,88 euro, vilket är ett nytt rekord.

Hanna-Kaisa Hämäläinen

Finlands Röda Kors tackade och premierade sina frivilliga vid Tackgalan i Paviljonki i Jyväskylä lördagen den tredje december.

Minister Stenbäck är en av kandidaterna till internationella Röda Korsets permanenta kommissionen.

Meea Tuominens familjealbum

Esboflickan Meea Tuominen har lärt sig att man ska hjälpa andra. Hon fick sätta sina första hjälp-kunskaper på prov då kompisen höll på att kvävas.

Victoria Ivleva-Yorke

Finlands Röda Kors anser att det är positivt att Finland håller på att ansluta sig till Ottawaför-draget som förbjuder användningen av personminor.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor