Nyheter

Nyheter - Listning sida

Ge Röda Korsets Betydelsefulla gåva som gåva. Med denna immateriella gåva hjälper både gåvans givare och dess mottagare tillsammans en utsatt person.

Tommy Selin

Vi samlade ihop fem gåvotips för julen till din glädje. I utbudet finns bland annat första hjälpen - och trygghetsprodukter samt praktiska saker för vardagen. åde du och gåvans mottagare får ett gott humör – webbutikens inkomster används för att stöda Röda Korsets arbete.

Emilia Anundi / Finlands Röda Korset

Under Hungerdagens bössinsamling 24-26.9 insamlades cirka 670 000 euro. Resultatet av bössinsamlingen som ordnades i en exceptionell situation blev mindre än under tidigare år. Hungerdagsinsamlingen fortsätter på webben till slutet av oktober. Röda Korset uppmuntrar bidragsgivarna att delta tryggt och enkelt i digi-insamlingen. Andelen för bidrag via webben uppskattas öka en aning i år.

Joonas Brandt / Finlands Rödä Korset

Den klipska lärarens smarta plan fungerade: I Mårtensberget gick skoleleverna ut i skogen, plockade blåbär och bakade muffins av dem. Resultatet blev en söt pott i katastroffonden.

Joonas Brandt/Punainen Risti

En dag för självständighetsprocessen ordnas för tredje gången torsdagen den 12 november kl. 09.00–11.30. I år genomförs evenemanget för första gången som webbinarium.

Ville Palonen / Finlands Röda Kors

Matkrisen i södra Afrika förvärras ytterligare. Hela 45 miljoner människor lider av brist på mat i 13 länder. Med hjälp av Hungerdagsinsamlingen som startar på torsdagen kan Röda Korset dela ut mat- eller kontanthjälp till familjer, så att de klarar sig över det värsta.

Tomas Urvas

Utbildade frivilliga erbjöd praktisk hjälp och psykiskt stöd till människorna som evakuerades från fartyget. Frivilliga inom psykiskt stöd är också och tar emot passagerarna som anländer till Åbo idag.

Foto: ICRC

Internationella rödakorskommittén (ICRC), Finlands Röda Kors och Norges Röda Kors har den 20 september i samarbete med Röda Halvmånen i Jemen öppnat en coronavårdcentral som erbjuder avgiftsfri vård i staden Aden i Jemen. Med hjälp av centralen bereder man sig för en eventuell andra coronavåg i landet. I Jemen pågår världens allvarligaste humanitära kris och endast under hälften av landets hälsovårdstjänster är i funktion.

Marjaana Malkamäki

I år fyller Finlands Röda Kors nationella insamling under Hungerdagen 40 år. På grund av coronaviruset arrangeras dess traditionella bössinsamling med betoning på säkerhet och hygien.

Joonas Brandt

Stöd för familjen och föräldraskapet uppfattas ofta som en del av ett arbete som görs för barn. Finns det längre behov för familjearbete när den unga håller på att bli myndig eller självständig? I Röda Korsets skyddshus för unga vet man att familjen till en ung som håller på att bli vuxen står inför nya utmaningar och behöver stöd.

Katja Tähjä / Finlands Röda Kors

Röda Korset har valt arbetslivsprofessor Elli Aaltonen till ny ordförande. Vid sin ordinarie stämma idag slog Röda Korset fast att organisationens verksamhet under de närmaste åren fokuserar på hjälp som finns nära och att utveckla den.

I Sekasin-chatten för ungdomar har det under detta år redan förts över 21 000 diskussioner, vilket är mer än sammanlagt år 2019. Unga söker hjälp i synnerhet för att de mår dåligt, har problem med mänskliga relationer, att klara av utmaningar i vardagen och för självdestruktiva tankar.

Vasa stad

Ordinarie stämman är Finland Röda Kors högsta beslutande organ som fattar beslut om riktningen för verksamheten och väljer organisationens högsta förtroendevalda.

Joonas Brandt

Självständighetsprocessen är ett av de viktigaste skedena i livet. Hur den lyckas bestämmer hur väl en ung vuxen blir en del av samhället. Varför känner man trots allt fortfarande så dåligt till dess betydelse som ett centralt skede i livet?

Joonas Brandt

Regelbunden sömn ger trygghet i den ungas vardag och påverkar helhetsmässigt den ungas välmående. Längden på ungas nattsömn har ändå förkortats under de senaste åren. Tillsammans med den unga lär man sig i Röda Korsets De ungas hus en sömnrytm som stöder skolgången.

Sidor

Emilia Anundi / Finlands Röda Korset

Under Hungerdagens bössinsamling 24-26.9 insamlades cirka 670 000 euro. Resultatet av bössinsamlingen som ordnades i en exceptionell situation blev mindre än under tidigare år. Hungerdagsinsamlingen fortsätter på webben till slutet av oktober. Röda Korset uppmuntrar bidragsgivarna att delta tryggt och enkelt i digi-insamlingen. Andelen för bidrag via webben uppskattas öka en aning i år.

Joonas Brandt / Finlands Rödä Korset

Den klipska lärarens smarta plan fungerade: I Mårtensberget gick skoleleverna ut i skogen, plockade blåbär och bakade muffins av dem. Resultatet blev en söt pott i katastroffonden.

Joonas Brandt/Punainen Risti

En dag för självständighetsprocessen ordnas för tredje gången torsdagen den 12 november kl. 09.00–11.30. I år genomförs evenemanget för första gången som webbinarium.

Ville Palonen / Finlands Röda Kors

Matkrisen i södra Afrika förvärras ytterligare. Hela 45 miljoner människor lider av brist på mat i 13 länder. Med hjälp av Hungerdagsinsamlingen som startar på torsdagen kan Röda Korset dela ut mat- eller kontanthjälp till familjer, så att de klarar sig över det värsta.

Tomas Urvas

Utbildade frivilliga erbjöd praktisk hjälp och psykiskt stöd till människorna som evakuerades från fartyget. Frivilliga inom psykiskt stöd är också och tar emot passagerarna som anländer till Åbo idag.

Marjaana Malkamäki

I år fyller Finlands Röda Kors nationella insamling under Hungerdagen 40 år. På grund av coronaviruset arrangeras dess traditionella bössinsamling med betoning på säkerhet och hygien.

Joonas Brandt

Stöd för familjen och föräldraskapet uppfattas ofta som en del av ett arbete som görs för barn. Finns det längre behov för familjearbete när den unga håller på att bli myndig eller självständig? I Röda Korsets skyddshus för unga vet man att familjen till en ung som håller på att bli vuxen står inför nya utmaningar och behöver stöd.

Katja Tähjä / Finlands Röda Kors

Röda Korset har valt arbetslivsprofessor Elli Aaltonen till ny ordförande. Vid sin ordinarie stämma idag slog Röda Korset fast att organisationens verksamhet under de närmaste åren fokuserar på hjälp som finns nära och att utveckla den.

I Sekasin-chatten för ungdomar har det under detta år redan förts över 21 000 diskussioner, vilket är mer än sammanlagt år 2019. Unga söker hjälp i synnerhet för att de mår dåligt, har problem med mänskliga relationer, att klara av utmaningar i vardagen och för självdestruktiva tankar.

Vasa stad

Ordinarie stämman är Finland Röda Kors högsta beslutande organ som fattar beslut om riktningen för verksamheten och väljer organisationens högsta förtroendevalda.

Joonas Brandt

Självständighetsprocessen är ett av de viktigaste skedena i livet. Hur den lyckas bestämmer hur väl en ung vuxen blir en del av samhället. Varför känner man trots allt fortfarande så dåligt till dess betydelse som ett centralt skede i livet?

Joonas Brandt

Regelbunden sömn ger trygghet i den ungas vardag och påverkar helhetsmässigt den ungas välmående. Längden på ungas nattsömn har ändå förkortats under de senaste åren. Tillsammans med den unga lär man sig i Röda Korsets De ungas hus en sömnrytm som stöder skolgången.

Marko Tervo

Branden som antänts natten mellan den 10 och 11 juli i seniorhuset i Palokka i Jyväskylä sysselsatte myndigheter och frivilliga.

Kimmo Holopainen

Kapitalanskaffningen face-to-face fortsätter igen. Arbetet görs nu med säkerheten i första hand.

Våren 2020 kom och utplånade vardagen som vi känner den. Hos en del unga gav den nya och okända situationen upphov till ångest, medan den för andra verkade förvärra gamla problem. Att söka hjälp var inte enkelt för alla, eftersom det kändes svårt att lämna hemmet, det trygga eller otrygga, under undantagsförhållandena.

Sidor

Foto: ICRC

Internationella rödakorskommittén (ICRC), Finlands Röda Kors och Norges Röda Kors har den 20 september i samarbete med Röda Halvmånen i Jemen öppnat en coronavårdcentral som erbjuder avgiftsfri vård i staden Aden i Jemen. Med hjälp av centralen bereder man sig för en eventuell andra coronavåg i landet. I Jemen pågår världens allvarligaste humanitära kris och endast under hälften av landets hälsovårdstjänster är i funktion.

Nabil Mounzer / EPA

Finlands Röda Kors deltar i internationella Röda Korsets biståndsoperation genom att stöda arbetet i Libanon med medel ur katastroffonden. Samtidigt öppnas en insamling, eftersom hjälp ännu kommer att behövas länge.

Anwar Amro/AFP / LK

Finland stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) operation i Libanon med en miljon euro. Operationen stöder bland annat lokala sjukhus och hjälper de skadade.

Nabil Mounzer/EPA

Den mycket kraftiga explosionen som inträffade i hamnen i Beirut på tisdag kväll har orsakat stor förödelse i staden. Libanesiska Röda Korset har varit på plats för att hjälpa från första stund.

Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Möjligheternas kontinent Afrika intresserar nu på flera fronter. Utrikesministeriet bereder för närvarande en Afrika-strategi för Finland. Röda Korset samlade ihop fem budskap, som är viktiga att beakta i beredningsarbetet.

IFRC

Huhtamäki, som levererar förpackningslösningar för hämtmat och livsmedel, donerar 500 000 euro till internationella Röda Korsets coronabiståndsarbete. Medlen utdelas genom Finlands Röda Kors och de används för att hjälpa människor i mest sårbar ställning i Bangladesh, Indien, Serbien och Slovenien.

Kenyanska Röda Korset

Med stöd av utrikesministeriet och donationer inleder Finlands Röda Kors omfattande hjälpinsatser för att skydda hälsan hos världens mest utsatta människor.

Italienska Röda Korset

Röda Korset arbetar över hela världen för att stoppa coronaviruspandemin. Även i Europa har Röda Korsets frivilliga en stor betydelse i att fördröja sjukdomens spridning och hjälpa människor i undantagsförhållanden.

Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors

Röda Korsets kontantbidrag och mathjälp hjälper familjerna att överleva den värsta torra perioden i Eswatini och Zimbabwe.

Susan Cullinan / Australian Red Cross

Markbränder i sydöstra Australien har prövat landets invånare under de senaste månaderna.

Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors

I år används donationerna i Näsdagskampanjen till att förbättra hälsan hos barn och deras familjer i Myanmar – ofta genom mycket enkla medel.

ICRC

Den humanitära situationen i norra och nordöstra Syrien är ytterst allvarlig och den försämras dag för dag till följd av Turkiets krigsoperationer. Internationella Rödakorskommittén och Syriska Röda Halvmånen levererar nödhjälp till de lidande människorna i konflikten och förbättrar tillgången på rent vatten och sjukvård.

IFRC

Europeiska Unionen har beviljat Finlands Röda Kors ett understöd på fem miljoner euro för biståndsarbete i Zimbabwe. Tack vare understödet får 76 500 personer som lider av livsmedelsosäkerhet kontanta bidrag som de kan köpa mat för.

Tiina Leinonen

En biståndsarbetare från Finlands Röda Kors som besökt det förstörda området på Abaco berättar att biståndsoperationen startat i svåra förhållanden mitt i orkanens förödelse.

Benjamin Suomela

Finlands Röda Kors skickar en logistikenhet för att hjälpa offren för orkanen Dorian som har slagit till mot Bahamas. Biståndsarbetare reser iväg för att organisera distributionen av biståndsförsändelser till en grupp öar där behovet av nödhjälp är enormt.

Sidor