Bli medlem

Medlemskap du har valt

Niklas Meltio

Årsmedlemskap är ett lätt sätt att vara med och hjälpa. Medlemskapet är i kraft till anslutningsårets slut.

20 €
Givarinformation
Uppgifter om den nya medlemmen
Nya rödakorsmedlemmar placeras i närmaste lokalavdelning. Om du vill önskar tillhöra en avdelning, var god och välj den från listan.
E.g., 19-01-2019
Personinfo och marknadsföring

Dina personuppgifter införs i Finlands Röda Kors medlemsregister, utifrån vilket du får information om Röda Korsets lokala och riksomfattande verksamhet. Uppgifterna i medlemsregistret finns tillgängliga för Röda Korsets centralbyrås och distriktsbyrås anställda samt för de frivilliga vid lokalavdelningen. Läs mer: https://www.rodakorset.fi/dataskydd

Jag ger mitt samtycke också till marknadsföringskommunikation:

Kampanjer