Ofta frågat om medlemskap

Jussi Vierimaa / Finlands Röda Korset
Röda Korset är en av Finlands största medborgarorganisationer. Välkommen med.
Fotograf: Jussi Vierimaa / Finlands Röda Korset

Har du frågor om Röda Korsets medlemskap? Vi samlade ofta ställda frågor och svar på den här sidan.

Om det på denna sida inte finns den information som du behöver, kontakta Röda Korsets medlems- och bidragsgivartjänst.
 
Ring 020 701 2192 (må-fr kl. 8.30-16) eller skicka e-post till jasenrekisteri@punainenristi.fi. Vi hjälper gärna.
 

Vilka former av medlemskap finns det

 
Du kan bli medlem för ett år i gången eller för resten av livet.
 
 • Årsmedlemskap: 20 € / kalenderår
 • Årsmedlemskap: under 29-åringar, 10€ /kalenderår
 • Ständigt medlemskap: 300€ / när du alltid vill vara med och stöda Röda Korset 
 

Hur används medlemsavgifterna

Medlemsavgifterna används till Röda Korsets lokala frivilligverksamhet och för att utbilda frivilliga. Medlemmarna har en stor betydelse runt om i Finland!
 

Hur blir man medlem

Du kan enkelt bli medlem på webben.
 
Betalningssätt på webben är nätbankar, kreditkort, Mobilepay, Pivo, Siirto och MasterPass. Du kan också beställa en faktura. 
 
Obs! Du får bekräftelse av betalningen till din e-post bara om du kommer ihåg att återvända till Röda Korsets sidor efter betalningen. 
 

Finns det familjemedlemskap

Hela familjen är välkommen till att bli Röda Korsets medlemmar.
 
Det finns inte något särskild familjemedlemskap utan alla betalar en egen medlemsavgift. Medlemsavgiften för under 29-åriga är 10 €.  
 

Kan ett företag eller en gemenskap vara Röda Korsets medlem

Ett företag eller en gemenskap kan stöda Röda Korsets lokala verksamhet som stödmedlem. Stödmedlemskap kostar 300 € / kalenderår.
 
Vänligen kontakta den närmaste distriktbyrån
 

Kan jag rekommendera min vän att bli medlem

Ja, det uppskattar vi : ) du kan uppmuntra din vän att bli medlem på webben.
 

Kan man ge medlemskapet som gåva?

Medlemskapet är ett trevligt sätt att uppmärksamma t.ex.  födelse-, dop- eller namngivningsdagen.
 
För under 15-åriga gåvomottagare behöver du tillåtelse från vårdnadshavare, och över 15-åringa måste godkänna att han eller hon vill bli medlem. Du behöver även gåvomottagarens födelsedag för att de ska kunna bli medlemmar. 
 

Får jag ett medlemskort

Vi slutade med att skicka medlemskort för några år sedan.
 

Hur hittar jag mitt medlemsnummer

Medlemsnumret finns i fakturan och i medlemstidningen eller så kan du fråga efter numret via jasenrekisteri@punainenristi.fi. Vi hjälper gärna.
 

Vad betyder medlemskapet

Det finns många bra orsaker till att bli medlem. Du är en del av ett unikt nätverk som är verksamt i nästan alla världens länder.
 
För många betyder medlemskapet ett ställningstagande för Röda Korsets värderingar och för andra betyder det frivilligverksamhet vid Röda Korset.
 
Att betala medlemsavgiften är ett lätt sätt att stöda frivilligarbetet på den egna orten utan att man själv är med i verksamheten.  
 

Vilka förmåner finns det i samband med Röda Korsets medlemskap 

Som medlemsförmåner får du tidningen Hjälpens Värld (4 gånger/år). Tidningen berättar om Röda Korsets verksamhet i Finland och ute i världen.  
 
Övriga förmåner:
 • 10 % rabatt på första hjälpen-utbildning som ordnas av Finlands Röda Kors.
 • Medlemsförmåner i Röda Korsets butik.
 • 10 % rabatt på nya trygghetstelefonkontrakt med Stella.
 • 30 % rabatt på nya ofakturerade prenumerationer av Otavamedias tidskrifter inom landet. Ytterligare information: otavamedia.fi/spr
 • 10 % rabatt på inkvartering som ordnas av Finlands Vandrarhemsorganisation.
 • Rabatt på Hostelling International-kedjans internationella hostellkort.
 • Rabatt på Hertzs hyrbilar globalt (reserveringskod CDP 702088).
Kom ihåg att nämna ditt medlemskap.
 
Fråga om eventuella lokala och regionala medlemsförmåner vid din närmaste distriktsbyrå
 

Kan man beställa medlemstidningen endast i elektronisk form

Du kan läsa tidningen Hjälpens värld i pdf-format på webben
 
Om du inte vill ha en papperstidning, låt oss veta på adressen jasenrekisteri@punainenristi.fi.
 

Är det enkelt att fortsätta medlemskapet år efter år

Ja, du får en faktura för nästa års medlemsavgift i januari. Det enklaste är att beställa medlemsavgiftsfakturan i elektronisk form i nätbanken.
 
Så här gör du ett e-fakturaavtal:
 • Välj Suomen Punainen Risti från betalningslistan och
 • välj sedan månadsbidrag och/eller medlemsavgift som faktureringsgrund.
 • Ange ditt personliga referensnummer som kännetecken. Referensnumret hittar du på medlemsfakturan, medlemstidningen eller så kan du kan fråga efter det från medlems- och bidragsgivartjänsten.
 

Kan jag betala för hela familjen med samma referensnummer

Nej, det kan du inte, eftersom referensnumret är personligt. Betala varje familjemedlems faktura med det egna referensnumret, på det här sättet riktas fakturan till rätt människa.
 

Jag betalade medlemsavgiften utan referens, är mitt medlemskap i ordning

Skicka en kopia av ditt betalningskvitto till jasenrekisteri@punainenristi.fi så kollar vi upp saken. Vi hjälper gärna!
 

Varför behöver man ett referensnummer för betalningen

Referensnumret riktar betalningen till rätt person. Namnuppgifterna är inte tillräckliga eftersom det kan finnas flera medlemmar som har samma namn. 
 

Kan jag betala flera års medlemsavgifter på förhand

Tyvärr kan man inte betala på förhand.
 

När börjar medlemskapet

Liksom i alla föreningar är det styrelsen som godkänner alla nya medlemmar. Godkännandet tar cirka en månad, på sommaren lite längre. Man skickar inte något separat meddelande om godkännandet.
 

Lönar det sig att bli medlem i december

Ja, det lönar sig. De som blir medlemmar i december har medlemskapet giltigt under hela följande år.
 

Hurdana är Röda Korsets lokalavdelningar

Finlands Röda Kors medlemmar och frivilliga är verksamma i sin egen orts lokalavdelning. Det finns 450 lokalavdelningar runt om i landet.
 
Läs mer om organisationens struktur och beslutsfattande i Finland och ute i världen.
 

Måste man vara medlem för att kunna delta

Nej, det behöver man inte vara. Du är alltid välkommen med till frivilligverksamheten.
 

Hör alla medlemmar till någon lokalavdelning

Ja, alla medlemmar hör till någon avdelning. Om du inte har någon särskild önskan om en viss ansluter man dig till den närmaste avdelningen, baserat på postnummer och språk.
 

Hur hänger medlemskapet samman med att vara verksam som förtroendevald?

Medlemmarna leder en världsomfattande organisation, och kan delta i den egna avdelningens beslutsfattande.
 
Man måste vara medlem i Röda Korset för att kunna bli vald till förtroendeuppdragen i lokalavdelningen, på distriktsnivån och riksomfattandet.
 

Till vad förpliktar medlemskapet

Medlemskapet förutsätter att man betalar medlemsavgiften, samt att man förbinder sig till Röda Korsets grundprinciper.
 
Principerna är: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet, universalitet.
 

Hur gör man en adress- eller namnförändring

Du kan göra önskade ändringar på webben. Kom ihåg att ange medlemsnumret, samt din gamla adress. 
 
De nya adressuppgifterna uppdateras automatiskt från befolkningsregistercentralen ifall du inte har ett giltigt förbud mot direktmarknadsföring eller ett överlåtelseförbud av adressen.
 

Ändras avdelningen automatiskt när jag flyttar

Nej, det gör det inte. Meddela oss på webben om de önskade förändringarna.
 

Kan man byta avdelningen mitt i året

Ja, det kan man. Meddela de önskade förändringarna på webben.
 

Hur gör man förändringar i medlemskapet

Medlemsavgift för under 29-åriga, 10€, baserar sig på födelseåret, och medlemsavgiften förändras automatiskt. 
 
Om du vill ändra årsmedlemskap till ett ständigt medlemskap, be om en ny faktura från jasenrekisteri@punainenristi.fi eller ring 020 701 2192 mån-fre kl. 8.30-16.00.
 

Hur ska jag göra om jag vill avsluta mitt medlemskap

Du kan när som helst avsluta medlemskapet vid Röda Korset. Meddela oss på jasenrekisteri@punainenristi.fi eller ring 020 701 2192 (mån-fre kl. 8.30-16.00). Kom ihåg att ange medlemsnumret.
 
Obs! Ditt medlemskap avslutas inte genom att du låter bli att betala medlemsavgiften. 
 
Du kan också betala medlemsavgiften senare än förfallodag. Meddela oss i så fall på jasenrekisteri@punainenristi.fi eller ring 020 701 2192 (mån-fre kl. 8:30-16).