Medier

Vi betjänar medierna på många olika sätt. Röda Korset ställer sina sakkunniga inom olika sektorer till förfogande för intervjuer och bakgrundsinformation.

Vi erbjuder även högklassigt bildmaterial om Röda Korsets verksamhet runt om i världen och här hemma. På sidorna hittar du också bakgrundsfakta om Röda Korsets aktiviteter och nyttiga länkar till internationella informationskällor.

Våra sakkunniga

Finlands Röda Kors har sakkunniga på bl.a. följande områden:

 • Första hjälpen
 • Hiv/aids
 • Humanitär rätt
 • Utvecklingssamarbete
 • Insamlingar och bidrag
 • Närståendevårdarskap
 • Flyktingar och invandrare
 • Psykosocialt stöd
 • Droger och alkohol
 • Hälsa
 • Sysselsättning
 • Beredskap för hjälp till offren för olyckor och katastrofer inom- och utomlands
 • Företagssamarbete

Vi hjälper dig gärna att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervjuer och fördjupningar.

Finlands Röda Kors har ett omfattande bildarkiv med tusentals bilder av organisationens verksamhet i Finland och ute i världen.