Mot rasism med Attitydtalko - högstadier

Syftet med kontrollen är att fundera på varje människas ansvar för atmosfären i den närmaste omgivningen. Att diskutera på vilka olika sätt vi kan känna igen rasism och hur man kan ingripa. Att berätta om rasism och hur rasism kan motarbetas.

Kampanjer