Lektion 6: Krigsfångar

Lektion syftar till att eleverna förstår att det i krigets lagar ingår bestämmelser som skyddar kombattanter som blivit tagna till fånga och känner till de centrala rättigheter som en krigsfånge har.