Lektion 5: Krigsförbrytelser

Lektionen syftar till att eleverna förstår att man kan förebygga krigsförbrytelser.