Lektion 3: Historien och utvecklingen av krigets lagar

Lektionen syftar till at eleverna får ett begrepp om att de soldatregler som gäller i dag är en följd av en historisk utveckling.