Lektion 2: Grundläggande information om krigets lagar

Lektionen syftar till att eleverna lär sig de viktigaste av krigets lagar.