Giltighetstiden för Fhj - utbildningen på arbetsplatsen & broschyrer