Första hjälpen. Livskompetens.

Tatu Blomqvist
På Rödakorsveckan kan du testa dina egna kunskaper och färdigheter i första hjälpen.
Fotograf: Tatu Blomqvist

I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen?

Det är för var och en viktigt att kunna ge första hjälpen. På  Röda Korsets första hjälpen-kurser lär man sig grundkunskaperna och får mod att agera när någon behöver din hjälp.

Försmak av denna livsviktiga talang får du på Lär dig hjälpa-evenemangen som ordnas i S-gruppens verksamhetsställen runt om i Finland 5–11.5.2014.

Kom på kurs och bekanta sig med första hjälpen-anvisningar.

Lär dig hjälpa!
 

   Kom med i första hjälpen gruppen

Tatu Blomqvist

Vet du vad du ska göra om någon drabbas av ett slaganfall eller bröstsmärtor? Lär dig känna igen symptomen och agera rätt genom att studera bilderna.

Niklas Meltio

Ensiavun vapaaehtoiset päivystävät vuosittain tuhansissa erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Tervetuloa vapaaehtoiseksi ensiapuryhmään! Ryhmiä on lähes jokaisella paikkakunnalla.