Sår och blessyrer

Utgående från hur ett sår ser ut kan det vara svårt att bedöma om det har uppstått skador i de djupare vävnaderna.

Första hjälpen av sår:

  • Rengör såret  

  • Slut till kanterna på ett skärsår mot varandra med sårtejp

  • Täck såret med en skyddande kompress

  • Sök vård vid behov 

  • Kontrollera att tetanus, dvs. stelkrampsvaccinationen, är i kraft

  • Blödande, djupa och smutsiga sår ska alltid skötas av en läkare.