Sår

Att stoppa en blödning eller att förbinda ett sår ingår i första hjälpens grundkunskaper.
 
Ett sår är en skada på huden eller slemhinnan. Ett sår kan innebära rejäla blödningar. Läkningen av ett sår beror bland annat på storleken, placeringen, renligheten samt på vilket sätt såret uppstod (sårtyp). Sår som spricker upp, är smutsiga eller finns på rörliga områden läker långsammare.
 
Orsaker:
Ett skrubbsår eller ytligt sår: uppskrapning, fall.
Sticksår: nål, spik eller liknande vasst föremål.
Skärsår: papper, kniv.
Krossår: fall, slag, klämning.
Bitsår: bett från en människa eller ett djur.
Skottsår: skjutvapen, spikpistol eller dylikt.
 
 
Symtom:
Blödning.
Sår som spricker upp eller rena sårkanter.
Främmande föremål eller smuts i vävnaden.
 
Första hjälpen:
Stoppa den synliga blödningen genom att trycka på såret.
Håll såret under rinnande, kallt vatten för att avlägsna smuts.
Slut till kanterna på ett skavsår mot varandra med sårtejp.
Avlägsna inte främmande föremål som sitter fast i vävnaden.
Täck såret med en skyddande kompress.
Kontrollera att tetanus, dvs. stelkrampsvaccinationen är i kraft (gäller i 10 år, efter 5 år får man vid behov boostervaccination).
 
Sök hjälp av läkare senast 6 timmar efter att såret uppstod, om
Såret rispas upp, är djupt eller om det är flera centimeter långt.
Man kan se benvävnad, muskelvävnad eller annan vävnad i såret.
Det finns främmande föremål i såret.
Blödningen inte upphör.
Det finns smuts i såret som man själv inte kan rengöra.
Det krävs stelkramps- eller tetanusvaccination.
Det är fråga om bitsår.
Såret finns på ett ledområde eller i ansiktet.
Såret är inflammerat.