Nödanmälan

En nödanmälan görs alltid till det allmänna nödnumret 112, när någons liv, hälsa, egendom eller omgivning är hotad eller i fara, eller om man misstänker detta.
 
Så här gör du en nödanmälan:
Ring nödsamtalet själv om du kan.
Berätta vad som har hänt.
Ange exakt adress och kommun.
Svara på eventuella frågor.
Slå på telefonens högtalarfunktion och fortsätt hjälpa.
Agera enligt givna instruktioner.
Avsluta samtalet först när du har fått tillåtelse.
Vägled extra hjälp till platsen.
Ring upp igen om situationen förändras.
 
Du kan även ringa ett nödsamtal med appen 112 finland, när du har laddat ner den till din telefon. I detta fall ser nödcentralsoperatören positionen varifrån samtalet inkommer omedelbart. www.112.fi