Näsblod

Näsblod är för det mesta helt ofarligt. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare. 
 
Näsblod är oftast helt ofarligt och kan behandlas hemma. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare.
 
Orsaker:
Rikliga snytningar, torra slemhinnor i näsan.
Slag mot näsan.
 
Symtom:
Blödning från en eller båda näsborrar.
Illamående.
 
Första hjälpen:
Be personen sitta lätt framåtlutad. I denna ställning rinner inte blodet ner i svalget.
Be personen att snyta den blödande näsborren så att den töms från koagulerat blod.
Tryck den näsborre som blöder mot näsbenet ca 15 minuter.
Om blödningen inte upphör, se då till att personen kommer till läkare.