Att stoppa en blödning

Så här stoppar du en blödning:
 
Tryck på såret. Du kan även be den skadade att trycka själv på såret.
Hjälp den skadade att sätta sig upp eller lägga sig ner.
Lägg bandage på såret. Placera ett förband på såret och en bandagerulle för tryck ovanpå. Vid behov kan man även använda andra föremål som finns till hands, t.ex. en halsduk.
Fortsätt trycka på förbandet vid behov.
Hjälp patienten till fortsatt vård.
Ring nödnumret 112 om patienten har chocksymtom eller om förbandet inte räcker för att stoppa blödningen.
Om det finns främmande föremål i såret, t.ex. en spik eller kniv, avlägsna inte föremålet i och med första hjälpen såvida föremålet inte är livshotande.