Förhindrande av olyckor

Thomas Broumand / Broufoto Oy
Fotograf: Thomas Broumand / Broufoto Oy

Nästan 80 % av alla olyckor inträffar hemma och under fritiden. I hemmet sker årligen cirka 300 000 olyckor. Den mest allmänna orsaken är att ramla eller falla från låg höjd. (STM 2013)

År 2014 omkom 2476 personer i olyckor, varav 2221 på grund av en hem- eller fritidsolycka. I vägtrafikolyckor omkom 229 och i arbetsolyckor 26 personer.
 
Olycksstatistiken domineras av män, åldringar samt alkohololyckor.
 

Bästa första hjälpen är förebyggande av olyckor

Var och en av oss kan påverka förebyggandet av olyckor genom eget agerande. Genom att sköta om hälsan, funktionsförmågan samt hemomgivningens trygghet kan man förminska olycksfaran och öka trygghet i vardagen.
 
Förebyggandet av olyckor påverkas av:
 • Regelbunden idrott, att tryggt utöva idrott
 • Psykiskt välmående
 • Frihet från brådska och stress
 • Tillräcklig sömn, att sköta om eget orkande
 • Tillräcklig och mångsidig näring
 • Nykterhet
 • Lämplig medicinering vid behov
 • Att känna till hemmets farliga ställen och riskställen i näromgivningen och förändra dem
 • Noggrannhet
 • Användning av säkerhetsprodukter
 • Uppdaterade första hjälpen –kunskaper
 • Första hjälpen –utrustning i hemmet, i bilen, på sommarstugan
 • Trafiksäkerhet
 • Arbetssäkerhet
 

Information om förebyggande av olyckor

Projektet inom förebyggande av hem- och fritidsolyckor främjar trygghet i hemmet och under fritiden. Dessutom producerar och delar projektet ut information om förebyggande av olyckor.
 
Materialet för förebyggande av olyckor såsom checklistor för barn och åldringar fås på kotitapaturma.fi sidorna och i Röda Korsets webbutik.
 
Projektet för förebyggande av hem- och fritidsolyckor ansvarar även för koordinerande av till hela befolkningen riktade hemtrygghetskampanjer såsom Pysy pystyssä-kampanjen och Olycksfallsdagen.
 
I projektet medverkar: Finansbranschens Centralförbund, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Försvarsutbildningsföreningen, Alzheimer centralförbundet rf, Inrikesministeriets räddningsväsen,  Social- och hälsovårdsministeriet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf, Finlands kommunförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Finlands Röda Kors och Institutet för hälsa och välfärd.
 
Dessutom deltar en del andra samhälleliga aktörer och privatsektorns representanter i kampanjernas förverkligande.
 
Finlands Röda Kors har koordinerat projektet från och med år 2015. Projektet finansieras av Penningautomatföreningen.