Utbildare inom humanitär rätt

Röda Korset utbildar frivilliga till att bli utbildare inom humanitär rätt. Utbildarna får kvalifikationer att anordna kurser om krigets regler för olika målgrupper. Deras kunskaper står även andra frivilliga till förfogande, då avdelningen anordnar evenemang relaterade till ämnet.

De frivilliga utbildarna anordnar olika typer av kurser för försvarsmakten, myndigheter, journalister och egentligen vem som helst annan som är intresserad av frågan. Utbildningen för utbildare är tredelad. På kurserna får man information om såväl humanitär rätt och Röda Korset som färdigheter i att anordna utbildning. Innan man börjar som utbildare är det bra att vara med i verksamheten ett tag.

Nya perspektiv från grundkursen

Grundkursen i humanitär rätt är två dagar lång och öppen för alla. På kursen klargörs för deltagarna grundreglerna och principerna för humanitär rätt. Syftet är att väcka en vilja hos deltagarna att skaffa sig mer information om ämnet.

På kursen kan man även lära sig mer om humanitär rätt ur en viss stats synpunkt, där exempel från verkligheten hjälper till att förstå teorin. Utbildare under grundkurserna är Röda Korsets frivilliga utbildare inom humanitär rätt.

På fortsättningskursen fördjupar vi oss i temat

För dem som genomgått grundkursen i humanitär rätt anordnas enligt efterfrågan fortsättningskurser. Kursens form och ämne är fritt; det viktigaste är att fördjupa deltagarnas befintliga kunskaper om ett visst ämne.

Utbildningen kan genomföras i kursform eller praktiskt, till exempel som en ”krigsfångestig”. Utöver krigsfångar är populära ämnen bland annat förbjudna krigsmetoder, barn och kvinnor samt skydd av kulturegendom. Kursen ordnas av frivilliga utbildare, men med på kursen är ofta även experter inom ämnesområdet

Praktisk kurs

På den praktiska kursen lär man sig grundläggande principer och regler för humanitär rätt genom övningar. Det är fråga om en grundkurs på 2–3 dagar som innefattar mycket grupparbete och många övningar. På kursens sista dag delas deltagarna in i grupper och ger sig ut på en runda uppgiftsstationer på vilka de saker man lärt sig under kursen sätts på prov.

På uppgiftsstationerna och under kursens gång bekantar man sig med humanitär rätt främst ur Röda Korsets synpunkt, varför kursen lämpar sig väl för personer som redan är med i Röda Korsets verksamhet.

Anmäl dig som frivillig