Medlem i gruppen

I gruppen för humanitär rätt arbetar du för rättigheter i krig och mänskliga rättigheter. Att vara medlem i gruppen kräver ingen utbildning och förutsätter heller inte att du förbinder dig. Gruppledarna består av utbildade frivilliga.

Bli medlem i gruppen

En gruppmedlem kan delta i gruppens evenemang och även välja att vara ansvarig för dem. En aktiv medlem kan till exempel vara ansvarig för frivilliggruppens utflykter eller för en fotoutställning som anordnas i samarbete med ett lokalt läroverk.

Grupper inom humanitär rätt har verksamhet bland annat i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Man kan dock även delta i gruppernas evenemang längre ifrån.

 

Bli ledare för en grupp inom humanitär rätt

Gruppledaren fungerar som frivilliggruppens kontaktperson och ansvarar för gruppens regelbundna verksamhet.

Han eller hon kläcker idéer för verksamheten, engagerar frivilliga och rekryterar nya medlemmar till verksamheten. Gruppledaren ska genomgå Promo-utbildningen, vilken förbereder gruppledare bland annat på att planera frivilligverksamhet och leda frivilligprojekt.

Anmäl dig som frivillig