Ung till ung-vänverksamheten

Vesa Ranta
Irene Lehto, Maria Siponkoski och Emma Koivuranta från Ung till ung-vänverksamheten i Oulu.
Fotograf: Vesa Ranta

I Ung till ung-vänverksamheten fungerar en ungdom som frivillig vän till en annan ungdom som behöver en vän. Målet är att förhindra ungdomars ensamhet och marginalisering. Kom med du också.

Verksamheten består av bilateral vänverksamhet där en 18-29-årig utbildad frivillig vän blir vän med en ungdom som är under 29-årig och behöver en vän. Vänparen  kan ha en gemensam hobby eller till exempel gå på bio, kaffe, matcher, konserter eller vara ute tillsammans. Vänparen väljs enligt gemensamma intressen och vännerna kommer sinsemellan överens hur ofta de ska träffa.

Hur kan man komma med i Ung till ung-vänverksamheten?

Ung till ung-vänverksamheten finns för tillfället på följande orter (kontaktuppgifter på länkarna)

Uleåborg: Lähekkönää messii?

Kuopio: Kaveriksi!

Joensuu: Tulisitsie miun kaa?

Helsingfors: Nuori nuorelle -ystävätoiminta

Rovaniemi: Nuorten kaveritoiminta

Kouvola: Verksamheten har nyligen börjat. Vi hoppas få många  nya unga frivilliga och människor som behöver en vän med i verksamheten. Facebook

Åbo: Verksamheten har just dragits igång. Kontakta Tuija: Tuija Hongisto (tfn 020 701 2407, tuija.hongisto@rodakorset.fi)

Ifall du är intresserad av att inleda verksamheten på ditt ort, kontakta ditt områdes Röda Kors.

Frivilligarbete i Finlands Röda Kors skyddshus för unga

Över 23-åriga och vuxna som vill stödja ensamma unga kan arbeta till exempel som ledare i vängrupper för unga, frivilliga i De ungas skyddshus,  övervakare på livechatten på internet och som stödpersoner (s.k. faddrar) för unga. Finlands Röda Kors skyddshus för unga finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors. Mer information om frivilligarbetet på De ungas skyddshus här.