Kom med i missbruksarbetet

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila

Finlands Röda Kors frivilliga missbruksarbetare besöker skolor, är med på festivaler eller patrullerar på gatan för att hjälpa och ge information om riskerna med att använda alkohol och droger.

Om du är social, gillar att tillbringa tid med ungdomar och tycker om att diskutera med människor är du väl lämpad att delta i missbruksarbetet. Kom med på nästa rådgivningskurs!

Vi tror att man kan minska och förebygga användningen av rusningsmedel genom att sprida information på rätt sätt. För att kunna göra det behöver vi frivilliga.

Frivilliga missbruksarbetare berättar om riskerna med att använda alkohol och droger och stöder vid behov den som vill söka hjälp. De frivilligas uppgift är inte att döma eller moralisera, utan att ge hjälp och stöd på ett uppbyggande sätt.

Hur kan jag delta i missbruksarbetet?

Finlands Röda Kors ordnar kurser i rådgivning om missbruk. På kursen får du de färdigheter som behövs för att kunna berätta om hurdana verkningar alkohol och droger kan ha.

Efter kursen är det inte obligatoriskt att utbilda eller ge råd, men det är möjligt. Kurserna är öppna för alla 16 år fyllda som är intresserade av verksamheten.

Ifall du är intresserad av att delat i missbruksarbetet, ta kontakt med din närmaste distriktsbyrå. De ger information om när nästa kurs ordnas.