Vi stöder varandra. Alltid.

Oavsett hurdan katastrof det är fråga om och oavsett var den inträffar, är människans basbehov desamma. Alltid.

Behovet av hjälp kan orsakas av en plötslig naturkatastrof, en konflikt eller en epidemi. Oavsett hurdan katastrof det är fråga om, är basbehoven hos människor mitt i nöden desamma: först behövs vatten, mat och skydd. Och efter det ofta psykiskt stöd.

Röda Korsets frivilliga är ständigt närvarande i nästan alla länder i världen. Just nu behövs hjälp i allra högsta grad till exempel i Afghanistan och Haiti.

Genom att utveckla beredskapen hos samhällen, samfund och enskilda människor, så att de är förberedda för katastrofer och nödsituationer, kan vi genom vårt arbete lindra det mänskliga lidande som de orsakar.

Under det gångna coronaåret har även du kanske ställts inför en nödsituation, kanske har någon av dina närstående behövt hjälp.

Genom att delta i Hungerdagen säkerställer du att ingen som är i nöd lämnas ensam.

Ständiga katastrofer i Filippinerna

Filippinerna är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen. Lokalbefolkningens liv prövas av många naturkatastrofer varje år: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred. Till exempel under de sista veckorna av året 2020 förstördes över 370 000 filippinska hem i stormar.

Efter en naturkatastrof tar Röda Korset hand om människorna. Vi delar ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd.

Glenda Montenegros familj, som bor i landskapet Cagayan, är ett av offren för naturkatastrofer i Filippinerna. Familjens hela egendom och näring förstördes i en tyfon och översvämningarna till följd av den.

Efter katastrofen levererade Röda Korsets frivilliga mat, vatten, kläder och andra basförnödenheter till familjen Montenegro Fotograf: Lisa Marie David / Suomen Punainen Risti

I tio år redan har Finlands Röda Kors stött det filippinska Röda Korset, till exempel genom att utveckla kriskommunikationen, ordna evakueringsövningar samt planera jordbruket och återuppbyggnaden.

Beredskapsaspekten är en nyckelfråga för oss: hur kan vi utveckla till exempel jordbruket, byggandet eller städernas infrastruktur så att de tål stormar bättre? På så sätt sparas också människoliv när en ny katastrof inträffar.

Röda Korsets internationella biståndsarbete samlar unik kompetens som kan utnyttjas vid olyckor även i Finland.

Katastrofer i hemlandet

Plötsliga olyckor och störningssituationer kan vara till exempel eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. Röda Korsets frivilliga bistår myndigheterna i nödsituationer.

Med hjälp av medlen ur katastroffonden möjliggörs utbildning av frivilliga och upprätthålls beredskapen i Finland så att vi kan reagera effektivt på olika kriser. Katastroffondens medel stöder den frivilliga räddningstjänstens, dvs. Vapepas, verksamhet till exempel genom att utbilda frivilliga och finansiera kostnaderna för de larmsystem som krävs för räddningsuppdrag.

Markbranden i Kalajoki i juli–augusti 2021 gjorde stora skador i ett område på nästan 300 hektar. Miika Mielityinen, en av de frivilliga hjälparna vid Frivilliga räddningstjänsten, deltog i att utspisa och sköta räddare som hade kommit till platsen från hela landet, i syfte att ge brandkårerna möjlighet att koncentrera sig på släckningsarbetet som var ovanligt utmanande. Fotograf: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Frivilliga hjälper också vid efterspaningar efter försvunna personer i terrängen. År 2020 utfördes 265 uppdrag relaterade till försvunna personer.

Och hur är det med människan mitt under en katastrof?

Våra frivilliga tar hand om människornas basbehov i en nödsituation. Som omedelbar hjälp erbjuder vi mat, dryck och varma kläder till personer som drabbats av en kris.

Ofta behövs även psykiskt stöd vid nödsituationer. Våra utbildade frivilliga satsar också på lugn närvaro, på att lyssna och ge realistiska förhoppningar samt hjälper personerna att kontakta sina anhöriga. På så sätt gör vi det möjligt för myndigheterna att koncentrera sig på de viktigaste och mest brådskande frågorna samt på att hantera helheten.

De frivilliga har en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer. Det vet också Marja Suonvieri i Raumo. Marjas familj  förlorade hela sin egendom i en brand. 

”Det var fint att det fanns någon som visste vad man skulle göra härnäst och vart man skulle gå”, säger Marja till Röda Korsets frivillig, Marja-Leena Aalto, Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vi genomför Hungerdagen tillsammans. Alltid.

Hungerdagen är en nationell insamling som genomförs med frivilliga krafter. Medlen samlas in till katastroffonden och gör det möjligt för Röda Korset att utföra sitt arbete såväl i Finland som utomlands.

Du kan hjälpa till genom att bli bössinsamlare, digital insamlare eller genom att ge ett bidrag. Vi stöder varandra. Alltid.

Hungerdagens bössinsamling ordnas återigen den 23–25 september 2021. Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Kom med, klä dig i rött och bli en hjälpare! På nätet kan du samla in och ge bidrag under september och oktober.

Vad kan vi åstadkomma med en donation?

  • 50 € Utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 15 € Hygienpaket för en månads behov hos en familj
  • 2,50 € En varm måltid för en familj

Genom att delta säkerställer du att ingen lämnas ensam mitt under en katastrof.

Hungerdagsinsamlingen
Delta i Hungerdagsinsamlingen
Så här blir du insamlare på Hungerdagen
Bli insamlare på Hungerdagen