Vi stöder varandra. Alltid.

Oavsett hurdan katastrof det är fråga om och var den inträffar, är människans basbehov desamma. Alltid.

Behovet av hjälp kan orsakas av en plötslig naturkatastrof, en olycka, en konflikt eller en epidemi. Oavsett hurdan katastrof det är fråga om, är basbehoven hos människor mitt i nöden desamma: först behövs vatten, mat och skydd. Samt ofta även hälso- och sjukvård och psykiskt stöd.

Röda Korsets frivilliga är ständigt närvarande i nästan alla länder i världen. Just nu finns det ett akut behov av hjälp i Östafrika, där den värsta matkrisen sedan flera decennier hotar.  Hjälp behövs också i Pakistan. 

Genom att utveckla beredskapen hos samhällen, samfund och enskilda människor, så att de är förberedda för katastrofer och nödsituationer, kan vi genom vårt arbete lindra det mänskliga lidande som de orsakar.

Under coronaåren har även du kanske ställts inför en nödsituation, kanske har någon av dina närstående behövt hjälp.

Genom att delta i Hungerdagen säkerställer du att ingen som är i nöd lämnas ensam.

Malawi plågas av fattigdom, stormar och översvämningar

Ania Masea bär en stor korg med pumpablad på huvudet. I korgen ligger hennes första skörd på hela året. I början av 2022 täckte en översvämning orsakad av cyklonen Ana och kraftiga regn 115 400 hektar jordbruksmark i södra Malawi. I Chikwawa blev 500 000 småbrukare utan skörd, en del kunde så först i maj. Småbruk är den viktigaste näringsgrenen för malawierna, och också det enda sättet att få tillräckligt med mat på landsbygden

Översvämningsvattnet steg på bara timmar, och nästan en miljon människor förlorade sina hem eller sin försörjning under översvämningsvattnet. Översvämningen spred kolera och polio i bysamhällena.

Sedan januari har Ania Masea bott i ett tillfälligt skydd, som hon byggt av skyddsmaterial och hushållstillbehör som delats ut av Röda Korset. Röda Korset hjälper i det översvämmade området Malawi genom att även dela ut mat, tvätt- och städartiklar, kontanter och byggmaterial.

Av pumpabladen hon odlat tillreder Ania Masea en sås som äts med majsen. Hon säljer resten av skörden och köper majsmjöl samt andra baslivsmedel av andra jordbrukare.

Ania Masea kunde skörda för första gången ett halvår efter översvämningen. Fotograf: Björn Udd / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors har hjälpt i Malawi under en lång tid. Utöver beredskapsaspekten är krishjälpen en nyckelfråga för oss: hur kan man utveckla till exempel jordbruket, byggandet eller städernas infrastruktur så att de tål skadorna från extrema väderfenomen bättre? På så sätt sparas också människoliv när en ny katastrof inträffar.

Finlands Röda Kors fortsätter sitt arbete även i andra delar av östra Afrika där man lider av den värsta torkan på årtionden, och antalet människor i behov av omedelbar mathjälp uppskattas att öka till över 20 miljoner i år. Konsekvenserna av konflikten i Ukraina ökar också matpriset och förvärrar matbristen.

Röda Korsets internationella biståndsarbete samlar unik kompetens som kan utnyttjas vid olyckor även i Finland.

Katastrofer i hemlandet

Bränder, översvämningar och storolyckor är exempel på katastrofsituationer i hemlandet. Frivilliga som är utbildade av Röda Korset arbetar i nödsituationer för att stödja hjälpbehövande och myndigheterna. År 2021 fick 451 personer som förlorat sin egendom i en brand hjälp av Röda Korset.

Katastroffondens medel stöder den frivilliga räddningstjänstens, dvs. Vapepas, verksamhet till exempel genom att utbilda frivilliga och finansiera kostnaderna för de larmsystem som krävs för räddningsuppdrag. På så sätt upprätthåller vi hemlandets beredskap för att svara på olika kriser så effektivt som möjligt.

Markbranden i Kalajoki i juli–augusti 2021 gjorde stora skador i ett område på nästan 300 hektar. Miika Mielityinen, en av de frivilliga hjälparna vid den frivilliga räddningstjänsten Vapepa, deltog i att utspisa och sköta räddare som hade kommit till platsen från hela landet, i syfte att ge brandkårerna möjlighet att koncentrera sig på släckningsarbetet som var ovanligt utmanande. Fotograf: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

Frivilliga hjälper också i situationer där man söker efter en försvunnen person i terrängen. 

Och hur är det med människan mitt under en katastrof?

Våra frivilliga tar hand om människornas basbehov i en nödsituation. Som omedelbar hjälp erbjuder vi mat, dryck och varma kläder till personer som drabbats av en kris.

Ofta behövs även psykiskt stöd vid nödsituationer. Våra utbildade frivilliga satsar också på lugn närvaro, på att lyssna och ge realistiska förhoppningar samt hjälper personerna att kontakta sina anhöriga. På så sätt gör vi det möjligt för myndigheterna att koncentrera sig på de viktigaste och mest brådskande frågorna samt på att hantera helheten.

De frivilliga har en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer. Det vet också Marja Suonvieri, från Raumo, vars familj förlorade all sin egendom i en brand.

”Det var en stor lättnat när du kom och hämtade oss från sjukhuset. Det kändes bra att det fanns en person som visste vad man skulle göra härnäst”, tackar Marja Röda Korsets frivilliga Marja-Leena Aalto. Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vi genomför Hungerdagen tillsammans. Alltid.

Hungerdagen är en nationell insamling som genomförs med frivilliga krafter. Medlen samlas in till katastroffonden och gör det möjligt för Röda Korset att utföra sitt arbete såväl i Finland som utomlands.

Du kan hjälpa till genom att bli bössinsamlare, digi-insamlare eller genom att ge ett bidrag. Vi stöder varandra. Alltid.

Bössinsamling för Hungerdagen ordnades 23–25.9.2021. Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Kom med, klä dig i rött och bli en hjälpare! Du kan samla in och ge ett bidrag på nätet i september och oktober.

Vad kan vi åstadkomma med en donation?

Ute i världen:

  • 3 €: Fyra kilo ris för en familj i Somalia
  • 6 €: Tio tallrikar majsgröt för barn och deras skötare på ett daghem i Malawi
  • 10 €: En mångsidig måltid för en familj på sex personer i Somalia
  • 20 €: Två hygienpaket för flickor i Malawi. Paketen ger möjlighet att gå i skolan även under menstruationen

I Finland:

  • 50 €: Utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 180 €: Kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Genom att delta säkerställer du att ingen lämnas ensam mitt under en kris.