Anvisningar och regler för Hungerdagens skoltävling

Så här deltar du i Hungerdagens skoltävling

Skolorna som deltar i Hungerdagen deltar samtidigt i en tävling, där en studieresa till Finlands Röda Kors logistikcentral i Kalkku i Tammerfors lottas ut. Det är därifrån som Röda Korsets nödhjälp skickas ut i världen. Hjälpen består bland annat av kläder, filtar, livsmedel, toaletter och medicinsk utrustning.

Tack vare bidragen som samlas in på Hungerdagen kan vi ge många nödställda en bättre framtid.

Tävlingsregler

1. Skolan deltar i tävlingen genom att ordna en bössinsamling i skolan, samla in pengar utanför skolan eller hitta på något annat sätt att delta i insamlingen (till exempel en digital samling eller en basar).

2. Tävlingens vinnare utses i november 2022 bland alla skolor som har deltagit i insamlingen.

3. Röda Korset kontaktar den vinnande skolan och kommer överens om tidpunkten för studieresan. Studieresan ska användas före den 31 maj 2023.

4. I priset ingår busstransport tur och retur från skolan till Kalkku i Tammerfors, en måltid under dagen och ett studiebesök på logistikcentralen för högst 40 personer. Vi ersätter varken för eventuellt inkomstbortfall eller eventuell dagpenning för övervakare eller deltagare.

5. Om du har frågor om tävlingen, vänligen kontakta
keraykset@redcross.fi.

Välkommen med!