Under Hungerdagen kan man t.ex. hjälpa till genom att kalasa

Fotograf: Joonas Brandt

I Martinkallion koulu samlade man pengar genom att driva en muffinskiosk.

23–25.9.2021 är Hungerdagen här igen! Den bjuder eleverna på en möjlighet att slå en tanke på betydelsen av att hjälpa samt att utföra många trevliga saker tillsammans.

Under Hungerdagen funderar man på alla behov och känslor som förenar människor: Vad betyder nöd? Vad behöver var och en av oss för att klara sig vid liv? Hur kan vi se till att så många som möjligt har föda, vatten och skydd även då en katastrof eller konflikt slår till?

Om du vill ha mer information om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, kontakta Eeva Arrajoki, tfn 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Vilken Hungerdag?

Insamlingen som fått sin början redan för över 40 år sedan arrangeras nu på nästan varje ort i Finland. Med hjälp av insamlingen stöder man Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av fonden stöder man människor där nöden är som störst.

I år riktas hjälpen till exempel till att stöda personer som mistat sitt hem och egendom i taifunerna i Filippinerna. Även i Finland hjälper man till på olika sätt.

Hungerdagen har trots allt även en pedagogisk betydelse. Hungerdagen stöder läroplanen genom att utvidga elevernas uppfattning om världen och dess invånare.

Läromedlen i anslutning till insamlingen belyser hur och i hurdana omständigheter människor lever på olika håll på jordklotet. Eleverna observerar att fastän livet på andra platser ser tämligen annorlunda ut än i Finland, är människors glädjeämnen, förhoppningar och drömmar väldigt lika.

Hur kan skoleleverna hjälpa?

Hungerdagen bjuder på en lysande möjlighet att hämta omväxling till inlärningsmiljön och förstärka elevernas samverkan och aktiva medborgarskap.

Eleverna kan samla in pengar via webben eller traditionellt genom bössinsamling. Många skolor arrangerar även basarer eller andra evenemang och donerar inkomsterna av dessa till insamlingen. 

I Martinkallion koulu i Esbo upptäckte man i fjol att högstadieeleverna går med på en skogslänk om de lockas till att plocka blåbär till muffins.

Under lektionen i huslig ekonomi bakade man muffins av blåbären, som sedan framgångsrikt såldes på rasten. Projektet krävde samarbete mellan elever och lärare, men gav Hungerdagsinsamlingen hela 500 euro.

Ett av projektmålen var enligt Simo Juntunen, rektor, att öka på de gemensamma sysslorna. Han ville att eleverna skulle märka att man genom att ge av sin egen tid och kunskap kan hjälpa andra.

Plockandet av blåbär och bakandet av muffins handlar om mer omfattande hjälp än givandet av en euro till insamlingen. En liten handling blir betydelsefull för en själv och samhället.
Simo Juntunen, rektor

Donationerna omformas till hjälp

Med hjälp av medel som donerats till Hungerdagen kan man hjälpa på många olika sätt. Här finns några praktiska exempel:

 • 1,00 €: andningsskydd för frivilliga i Finland
 • 1,20 €: tvål till en som lever i ett flyktingläger
 • 3,80 €: mat till en familj för tre dagar
 • 15,00 €: fruktträd till självförsörjande näringsproduktion
 • 50,00 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig i Finland
 • 160,00 €: kläder till en person i Finland som förlorat sitt hem i en brand

Läromedlen är färdiga

I vår läromedelstjänst hittar du lättanvänt och avgiftsfritt digitalt material för Hungerdagen som din skola kan använda. Årets material tilläggs i tjänsten senast under sommaren.

Det lönar sig att logga in i tjänsten, så att du ser allt innehåll för lärare och får tilläggsanvisningar för att utnyttja materialet. Eleverna kan använda materialen på många olika terminaler utan inloggning.

I tjänsten finns bland annat:

 • Morgonsamlingen
 • Kort inledning om varför och vem Röda Korset hjälper
 • Uppgifter att fundera på där man diskuterar betydelsen av att hjälpa och få hjälp
 • Det finns mycket funktionellt tilläggsmaterial som kan göras på lektionen eller hemma
 • Experthjälpartest

Hittade du inga svar på dina frågor?

Om du vill ha mer information om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, kontakta Eeva Arrajoki, tfn 040 181 3920, eeva.arrajoki@rodakorset.fi

Så här hjälper bidragen till Hungerdagen utomlands
”Dagens enda måltid var majsgröt"
Bli digital insamlare på Hungerdagen
Bli digital insamlare på Hungerdagen