11.08.2023

Redo att hjälpa i Finland

I Finland hjälper Röda Korset de mest utsatta i samband med undantagsförhållanden och plötsliga olyckor.

Medlen som samlats in under Hungerdagen gör det möjligt för utbildade frivilliga att alltid vara redo att hjälpa de mest utsatta. Nära dig och på alla håll i Finland.

Mångsidigt hjälpande

Röda Korsets frivilliga hjälper utsatta personer på många olika sätt. Frivilliga har hjälpt personer som flytt konflikten i Ukraina, och tagit emot dem vid hamnar, flygplatser och järnvägsstationer. Frivilliga har också förberett bostäder och erbjudit stöd på polisstationer när de som anlänt till Finland har kommit för att registrera sig och söka tillfälligt skydd.

Frivilliga med utbildning i psykiskt stöd har å sin sida mildrat ångesten hos dem som varit med om olyckor och bränder.

Röda Korset spelar en särskild roll i beredskapen för krissituationer. Med medel som samlats in under Hungerdagen kan vi upprätthålla vår beredskap att agera i exceptionella och överraskande kriser.

Branden kan förstöra allt

Den vanligaste olyckan som plötsligt inträffar är en brand. En familj som förlorar sitt hem i en brand kan tillfälligt stå helt barskrapad. Allt från kreditkort, glasögon och ytterkläder kan ha blivit kvar i ett hem som drabbats av eldsvåda.

Med hjälp av bidrag som getts under Hungerdagen kan Röda Korset hjälpa personer som blivit offer för bränder. Beroende på situationen kan hjälpen inkludera till exempel nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykosocialt stöd.

Allt som behövs för att en människa efter ett chocktillstånd kommer på fötter och klarar av att reda ut ärenden. De som hjälper är lokala Röda Korsets utbildade frivilliga.

År 2021 fick totalt 530 personer hjälp av Röda Korsets frivilliga i akuta olyckssituationer i hemlandet, varav andelen som fick hjälp i bränder var 451.

Effektiv hjälp

Med ett bidrag kan människornas nöd lindras mycket. Så här hjälper de insamlade medlen från Hungerdagen i Finland:

  • 50 € utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 180 € kläder till ett offer för en brand

Du kan hjälpa

Genom att delta i Hungerdagen gör du det möjligt för Röda Korsets frivilliga att vara redo att hjälpa. Du kan hjälpa och bli insamlare, eller genom att ge ett bidrag.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Du kan hjälpa en person som förlorat sitt hem i eldsvåda genom att delta i Hungerdagen som bössinsamlare eller genom att ge ett bidrag. Video: Finlands Röda Kors