Redo att hjälpa i Finland

I Finland hjälper Röda Korset de mest utsatta i samband med undantagsförhållanden och plötsliga olyckor.

Medlen som samlats in under Hungerdagen gör det möjligt för utbildade frivilliga att alltid vara redo att hjälpa de mest utsatta. Nära dig och på alla håll i Finland.

Mångsidig hjälp under coronakrisen

Under coronakrisen hjälper Röda Korsets frivilliga utsatta personer på många olika sätt. Coronakrisen har lyft fram viktiga former av hjälp såsom utdelning av mathjälp, hjälp med inköp i butiken och övrig hjälp med ärenden för de som befinner sig i riskgruppen.

Frivilliga inom psykosocialt stöd och vänverksamheten lindrar för sin del ensamhet och ångest med hjälp av att ta kontakt på distans. I början av krisen hjälpte vi även sjukhusen med beredskapen inför coronavirussituationen.

Röda Korset spelar en särskild roll i beredskapen för krissituationer. Med medel som samlats in under Hungerdagen kan vi upprätthålla vår beredskap att agera i exceptionella och överraskande kriser.

Branden kan förstöra allt

Den vanligaste olyckan som plötsligt inträffar är en brand. En familj som förlorar sitt hem i en brand kan tillfälligt stå helt barskrapad. Allt från kreditkort, glasögon och ytterkläder kan ha blivit kvar i ett hem som drabbats av eldsvåda.

Med hjälp av bidrag som getts under Hungerdagen kan Röda Korset hjälpa personer som blivit offer för bränder. Beroende på situationen kan hjälpen inkludera till exempel nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykosocialt stöd.

Allt som behövs för att en människa efter ett chocktillstånd kommer på fötter och klarar av att reda ut ärenden. De som hjälper är lokala Röda Korsets utbildade frivilliga.

Med stöd av katastroffonden kunde Röda Korset hjälpa till vid 508 offer för bränder i 2020. Totalt 1287 människor fick hjälp.

Effektiv hjälp

Redan med ett litet bidrag kan människornas nöd lindras. Så här hjälper de insamlade medlen från Hungerdagen i Finland:

  • 1 € ansiktsmask för en frivillig
  • 50 € utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 160 euro: kläder till brandoffer

Du kan hjälpa

Genom att delta i Hungerdagen gör du det möjligt för Röda Korsets frivilliga att vara redo att hjälpa. Du kan hjälpa till genom att bli bössinsamlare, digi-insamlare eller genom att ge ett bidrag.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Du kan hjälpa en person som förlorat sitt hem i eldsvåda genom att delta i Hungerdagen som bössinsamlare eller genom att ge ett bidrag. Video: Finlands Röda Kors
Hungerdagsinsamlingen
Delta i Hungerdagsinsamlingen
Så här blir du insamlare på Hungerdagen
Bli insamlare på Hungerdagen