22.09.2023

Efter en naturkatastrof startar biståndet och kapplöpningen mot nya katastrofer

Fotograf: Marokon Punainen Puolikuu

”Tjänsterna för hälso- och sjukvård samt rent vatten behövs snabbt för att undgå epidemier och ytterliga katastrofer i denna katastrof”, säger Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet.

Människorna som prövats av naturkatastrofer behöver hjälp i Libyen och Marocko. En kraftig storm har orsakat massiva översvämningar i Libyen. Jordbävningen i Marocko var den kraftigaste i Norra Marocko på över hundra år.

Frivilla biståndsarbetare har varit på plats ända från början

Libyska Röda Halvmånen har hjälpt till redan från början av katastrofen Fotograf: Libyska Röda Halvmånen

Libyska Röda Halvmånen alarmerade sina lokala avdelningar att ställa beredskap för förödelse på grund av stormen Daniel, redan innan den slog till mot landets kust den 10 september, och teamen för nödhjälp var bland de första att delta i räddningsarbetena.

Frivilliga från marockanska Röda Halvmånen började genast efter jordbävningen den 8 september leta efter försvunna personer, ge första hjälpen, transportera skadade till sjukhusen och evakuera människor i säkerhet ur byggnaderna som skadats vid jordbävningen.

De lokala biståndsarbetarna utför sitt arbete under mycket svåra förhållanden. Avbrutna vägar och förstörd infrastruktur förvärrar biståndsarbetet i båda länderna.

Vi fortsätter med biståndsarbetet så länge som nödvändigt 

Just nu behöver både de som förlorat sitt hem och alla de skadade mat, rent vatten och skydd. Biståndet från Finland styrs till det internationella Röda Korsets biståndsoperationer, som stödjer den marockanska och libyska Röda Halvmånens arbete för att hjälpa dem som lider av jordbävningen och översvämningarna.

Utöver de som omkommit vid jordbävningen finns det ännu fler som har förlorat sitt hem och sina närmaste. De som klarat sig ur jordbävningen behöver hjälp ännu länge.
Tiina Saarikoski

Det internationella biståndet behövs ännu länge. Vi har beredskap för att vid behov skicka även materiellt bistånd från Finland.

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till katastroffonden. Hjälp tillsammans med oss nu och i morgondagens kriser. Ge ett bidrag till Hungerdagsinsamlingen.