Bli insamlare på Hungerdagen

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Vi stöder varandra. Alltid.

Mest kännetecknande för Hungerdagsinsamlingen är de frivilliga bössinsamlarna i sina röda västar. Känner du igen glädjen i att hjälpa och jobba tillsammans som de förmedlar?

Också du kan vara med. Det är roligt och lätt att samla in.

Nästa bössinsamling för Hungerdagen organiseras 22.-24.9.2022. Kom med, klä dig i rött och bli en hjälpare! Kom ihåg att du också kan samla in pengar på nätet under hela kampanjen från början av september till slutet av oktober. 

Läs om Hungerdagsevenemanget på din ort här och kom som insamlare. På evenemangets sida anges om det är möjligt att bli insamlare på din ort också utan förhandsanmälan.

Om du inte hittar information om din ort eller du funderar över något annat kan du skicka ett meddelande till adressen keraykset(at)rodakorset.fi.

Vanliga frågor och svar om bössinsamling

Bössinsamling för Hungerdagen organiseras 22.-24.9.2022. Du behöver med identitetsbevis med bild och kläder som är lämpliga för väder.

Var så god och anmäl dig i förväg – i några orter är det möjligt att också komma med utan förhandsanmälan.

Du behöver med bara identitetsbevis med bild och kläder som är lämpliga för väder. Kom ihåg att ta med egna handskar för att bössinsamlingen i coronasituationen är så tryggt som möjligt för dig.

 • Använd mun- och nässkydd samt tänk på säkerhetsavstånd och handhygien när du är insamlare.
 • Skydd och handsprit finns vid insamlingspunkterna.
 • Närma dig inte människor för aktivt, utan låt bidragsgivarna komma till dig.
 • Se till att kontakten med bidragsgivarna är kort.
 • Samla i mån av möjlighet in pengar utomhus.
 • Beakta coronaläget i din region.

Du kan bestämma själv hur länge och var du vill samla. Du kan komma med att samla på alla tre bössinsamlingsdagar eller bara på en halv timme.

De bästa insamlingsplatserna ligger där var människor går. Om du vill du kan hämta bössen på väg till jobbet och fråga dina arbetskamrater om de skulle vilja ge ett bidrag för Hungerdagen.

Utöver bössinsamlingen kan du samla också på nätet. Det lättaste sätt att delta i Hungerdagen är att bli digital insamlare för Hungerdagen.

Det bästa insamlingsställe är det var människor går. Bra insamlingsställen är framför butiker och andra livliga offentliga platser. När en frivillig ger dig insamlingsbössan och västen fråga honom/henne tips för var lönar det för dig att samla in.

Vem som helst kan bli bössinsamlare. Med minderåriga barn måste det vara tillräckligt många vuxna som ansvarar för bössorna och barnen. Idrottsgrupper, arbetsgrupper och skolklasser kan också delta i.

Bössinsamlaren behöver inte vara Röda Korsets medlem eller frivillig utan alla som vill hjälpa genom att ge sin egen tid kan komma med.

Vem som helst kan bli bössinsamlare. Med barn i lågstadieåldern måste vara tillräckligt många vuxna som ansvarar för bössorna och barnen. Unga i högstadieåldern kan gå och samla till exempel som grupp. Idrottsgrupper, skolklasser eller till exempel idrottsföreningar kan också hämta bössan eller flera och samla tillsammans.

Det enklaste sättet att delta i Hungerdagen är att samla in bidrag på nätet och i sociala medier.

Bli digital insamlare för Hungerdagen

Bli digital insamlare på Hungerdagen
Bli digital insamlare på Hungerdagen
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Hungerdagen 2020. Temahlunguane Mkhonta, 18 år, går i skola på landsbygden i Swaziland, men den ensamma skolvägen är inte den största utmaningen med tanke på skolgången. Hur påverkas Temas studier av hungern? Varför är det utmanande för Tema att hållas i skolan? Video: Finlands Röda Kors
Över 98 %
av insamlarna säger att de vill kom med igen

Information om Hungerdagsinsamlingen

 Det är enklast att ge ett bidrag på nätet

MobilePay

Ge ett valfritt belopp med MobilePay till numret 10900

SMS-bidrag

Ge ett bidrag på 20 € – skicka meddelandet SPR20 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet SPR till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet SPR10 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet SPR5 till telefonnumret 16499

Delta i en gemensam nätinsamling

Ge ett bidrag till Hungerdagens Facebook-insamling

Ge ett bidrag till Hungerdagens gemensamma nätinsamling

Kontouppgifter

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5173.

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen öronmärks inte på förhand för något visst ändamål. Därför kan de snabbt användas där hjälpbehovet är som störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel i Filippinerna, eftersom det är ett av världens mest katastrofdrabbade länder: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande. Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

Medlen som doneras på Hungerdagen gör det möjligt att utbilda frivilliga och upprätthålla beredskapen i Finland, för att vi ska kunna reagera effektivt på olika kriser. Plötsliga olyckor och störningssituationer är till exempel eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

För varje euro som donerats till katastroffonden går minst 80 cent till biståndsmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent.

Insamlingskostnaderna består av anskaffning av insamlingsredskap, såsom insamlingsbössor och västar, av insamlingssäkerhet och kommunikation. Katastroffondens regler och stränga tillsyn har kontroll över hur de donerade pengarna används.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

 • 1,20 €: tvål till en familj i flyktingläger, så att de kan skydda sig mot coronaviruset
 • 3,80 €: mat för tre dagar till en familj som lider av brist på mat
 • 5 €: ett fruktträd till en familj som lider av brist på mat, för att främja självförsörjning på livsmedel
 • 35 €: en trädgård som tål torka till en familj, för att främja självförsörjning på livsmedel

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 160 €: kläder till ett offer för en brand

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne år 1980 kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

Evenemanget spred sig snabbt till hela landet, och numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Fråga om Hungerdagsinsamlingen