Bli digital insamlare på Hungerdagen

Ett roligt och enkelt sätt att delta i Hungerdagen är att samla in bidrag på nätet.

Digital insamling är ett bra sätt att delta i speciellt om du är aktiv i sociala medier eller du har till exempel en bemärkelsedag i vars namn du vill samla in bidrag. ​

​Som digi-insamlare är du med att hjälpa katastrofoffer i Finland och i världen. Du hittar guidevideor och tips för digi-insamlare nedan. Välkommen med!

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Välkommen att titta på guidevideor om digitala insamlingar under Hungerdagen. Video: Finlands Röda Kors

Så här samlar du in för en färdig insamling på nätet.

Lättaste sättet att delta i Hungerdagen är att samla bidrag på nätet till en gemensam pott för Röda Korsets färdigt skapade insamlingar. Se videon nedan och kom med!

Om du gillar använda Facebook, dela ut Röda Korsets Facebook-insamling.

Om du är aktiv på Instagram, Twitter eller WhatsApp, dela ut Röda Korsets webbinsamling.

Dela ut dessa gemensamma insamlingar i sociala medier och via e-post och be dina vänner med att ge ett bidrag och dela insamlingarna vidare.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Så här samlar du in för en färdig insamling på nätet. Video: Finlands Röda Kors

Så här grundar du en egen webbinsamling

 • Inled din egen insamling.
 • Välj mål för bidraget. 
 • Du kan starta insamlingen som privatperson, team, skola eller till exempel företag.
 • Ge namnet på din insamling. Det här namnet visas på din insamlingssida.
 • Berätta varför du grundar insamlingen och be människor att donera
 • Sätt ett lämpligt målbelopp och insamlingstid för din insamling
 • När din webbinsamling är färdig kan du samla donationer för den.
 • Nu börjar alltså själva insamlingen.
 • Dela insamlingslänken och bjud in vänner med att donera i sociala medier, WhatsApp eller per e-post. Det kan hända att det inte räcker med en delning, så det lönar sig att dela insamlingen flera gånger.

Du kan följa ackumuleringen av din insamlingspott på insamlingssidan och tacka alla som har gett bidrag.

Gör Hungerdagen synlig i sociala medier

När du ber donationer för Hungerdagen i sociala medier och på nätet är det mest effektivt att berätta varför du anser att Hungerdagen och hjälparbete är viktiga. Gör det på ditt eget sätt:

 • Ta en rolig bild eller video.
 • Skapa en Instagram/Facebook-berättelse om din dag.
 • Utmana vänner att ge ett bidrag till exempel med priset på en lunch.
 • Skriv en trevlig text, citat eller kort dikt t.ex. på Twitter.
 • Tagga människor i bilden om det är ok för dem.
 • Kom ihåg att kolla att Röda Korset och Hungerdagen syns i din publicering och det finns länken till insamlingen. Du kan exempelvis använda hashtaggen #hungerdagen och #rödakorset eller välja en bild eller en text som berättar vad som det är fråga om.

Hungerdagsmaterialet hittar du texter och bilder som du kan dela. Gör vi Hungerdagen en gemensam insamling för alla. Tack för att du hjälper!


Information om Hungerdagsinsamlingen

 Det är enklast att ge ett bidrag på nätet

MobilePay

Ge ett valfritt belopp med MobilePay till numret 10900

SMS-bidrag

Ge ett bidrag på 20 € – skicka meddelandet SPR20 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet SPR till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet SPR10 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet SPR5 till telefonnumret 16499

Delta i en gemensam nätinsamling

Ge ett bidrag till Hungerdagens Facebook-insamling

Ge ett bidrag till Hungerdagens gemensamma nätinsamling

Kontouppgifter

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5173.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

 • 1,20 €: tvål till en familj i flyktingläger, så att de kan skydda sig mot coronaviruset
 • 3,80 €: mat för tre dagar till en familj som lider av brist på mat
 • 5 €: ett fruktträd till en familj som lider av brist på mat, för att främja självförsörjning på livsmedel
 • 35 €: en trädgård som tål torka till en familj, för att främja självförsörjning på livsmedel

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 160 €: kläder till ett offer för en brand

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen öronmärks inte på förhand för något visst ändamål. Därför kan de snabbt användas där hjälpbehovet är som störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel i Filippinerna, eftersom det är ett av världens mest katastrofdrabbade länder: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande. Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

Medlen som doneras på Hungerdagen gör det möjligt att utbilda frivilliga och upprätthålla beredskapen i Finland, för att vi ska kunna reagera effektivt på olika kriser. Plötsliga olyckor och störningssituationer är till exempel eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne år 1980 kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

Evenemanget spred sig snabbt till hela landet, och numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent. För varje euro som donerats till fonden går alltså minst 80 cent till biståndsmålet.

Insamlingskostnaderna består av kostnader som direkt orsakats av insamlingen av bidrag, till exempel tryck- och portokostnader för brev med förfrågningar om donationer, kostnader för anskaffning av insamlingsredskap, marknadsföringskostnader samt utomstående serviceproducenters kostnader, till exempel operatörer och banker.

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Fråga om Hungerdagsinsamlingen

Fråga om Hungerdagsinsamlingen