Nödhjälp till Myanmar

Fotograf: IFRC Asia Pasific area
Fotograf: IFRC Asia Pasific area

Nödhjälp till Myanmar

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Behovet av hjälp ökar i Myanmar. Ge nödhjälp.

De politiska spänningarna i Myanmar orsakar våld och oroligheter runt om i landet. Den humanitära situationen försämras snabbt och nöden blir allt större för miljontals människor. Läs mer och bidra.

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Sjukhusen och hälsovården är så gott som funktionsodugliga. Människorna kämpar för att trygga sina grundläggande behov, då mångas inkomster har upphört och priserna på basförnödenheter stiger. Spridningen av coronaviruset förvärrar de fattigaste människornas situation ytterligare.

Genom att ge bidrag stöder du Myanmars Rödakorsfrivilliga, som ger livräddande hjälp. De frivilliga hjälper till vid ambulanstransporter och första hjälpen-stationer runt om i landet. Därtill används bidragen till att stöda avgiftsfria kliniker i samhällen, där människorna inte annars har tillgång till hälsovård. Röda Korset delar också ut mat- och kontantbidrag till dem som har störst behov.

Röda Korset i Myanmar är landets största humanitära aktör och en av de enda som har kontinuerligt tillträde till de hjälpbehövande. Över 2 000 frivilliga som Röda Korset i Myanmar har utbildat hjälper till vid första hjälpen-stationer på olika håll i landet.

Sedan februari har de gett livräddande hjälp redan åt nästan 4 000 behövande. Röda Korsets frivilliga har en ytterst viktig roll i bekämpningen av coronan och i vaccinationskampanjen. Röda Korset stöder också ett långvarigt biståndsarbete i Myanmar för att människorna ska få leva friska och i trygghet.

Röda Korsets verksamhet styrs av principerna om humanitet, neutralitet och självständighet. Röda Korset i Myanmar hjälper dem som mest behöver hjälp.

Andra bidragsalternativ

  • skicka meddelandet SPR till numret 16499 (15 €)
  • bidra via MobilePay till numret 10900
  • bidra via Pivo eller OP-mobile till numret 888500
  • ring telefonnumret 0600 12210 (10,01 €/samtal + lna)

Kontoinformation

Gör en girering: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5539.

Vill du bli månadsgivare

Tack vare bidragen har Röda Korsets frivilliga resurser att hjälpa varje dag, året om, när den behövs.

Bli månadsgivare

Nödhjälpsinsamling för Myanmar
Finlands Röda Kors startar en insamling för att lindra nöden i Myanmar – Hjälp genom att ge ett bidrag
Bli månadsgivare
Bli månadsgivare
Så här hjälper ditt bidrag
De donerade medlen används för hjälparbete